Vem tycker du?

Vi har sett att en enda människa kan göra skillnad och förändra världen. Men de är inga superhjältar utan helt vanliga människor. Det är människor som du och jag som kan göra skillnad och åstadkomma bra saker. Vem tycker du har gjort skillnad i ditt liv?  


Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

En människa som har gjort skillnad 

Tidsåtgång: En lektion 

Förberedelse: Om ni vill jobba helt analogt kan läraren på förhand skriva ut några av människopresentationerna på O.LIKA (finns som pdf-filer). 

Ni behöver: Pekplatta eller dator med tillgång till Internet alternativt färdigt utskrivna pdf-filer från O.LIKA, anteckningsmaterial, skrivmaterial 

Bildikon: skrivövning

Genomförande: Eleverna får läsa genom några av O.LIKAS texter om människor som gjort skillnad, ni kan tillsammans komma överens om hur många. Efter att de läst får de i uppgift att var för sig skriva en uppsats om en person i sin familj, släkt eller vänkrets som gjort skillnad. I uppsatsen behöver framgå åtminstone följande: 

  • Varför valde du just den här personen?  
  • Varför är det hen gör eller har gjort viktigt för dig eller andra?  

Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Att göra skillnad 

Tidsåtgång: 1–2 lektioner 

Ni behöver: Pekplatta eller dator med tillgång till Internet, skrivmaterial. Dagstidningar. 

Genomförande: Dela in eleverna i par eller små grupper som tillsammans får läsa i media om aktuella skeenden och människor som involverar sig i olika frågor, allt från klimatfrågor till människorättsfrågor och lokala frågor kring exempelvis skolmat.  

Efter att gruppen läst bestämmer de tillsammans vilken person som de vill berätta mer om, dvs vem personen är och vad hen gör. All information samlas i en presentation (kan göras digitalt eller analogt) och förevisas därefter för resten av klassen.  


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Wall of Difference 

Tidsåtgång: 1–2 lektioner 

Bildikon: Bildkonstövning

Ni behöver: De uppsatser ni skrivit och de gemensamma presentationer ni gjort kring människor som gör skillnad. Ni behöver också material för att skapa porträtt av de valda personerna: papper, färg, penslar, kritor, lera …  

Genomförande: Välj från någon av de tidigare uppgifterna en person som du vill göra ett porträtt av och skapa sedan fritt. 

Avslutningsvis samlar ni allt material och gör klassens ”Wall of difference” innan ni tar ett steg tillbaka och betraktar väggen och tillsammans funderar kring: 

  • Vad förenar alla dessa personer och organisationer?  
  • Vad tänker ni att de drivs av?  
  • Finns det något område där ni vill göra skillnad? 

Lästips: En annan historia, ISBN: 9789188123459

Det här är ingen historiebok. Det är en bok med berättelser om människor vi bör minnas. Personer att referera till, citera och inspireras av.” 


O.LIKA:s logo