Om O.LIKA


Länk till Vad är O.LIKA?
Länk till Vem är O.LIKA?

Vad är O.LIKA?

O.LIKA – Styrka i mångfald, är en webbplats med undervisningsmaterial kring temat kulturell mångfald. O.LIKA har möjliggjorts via Utbildningsstyrelsens specialunderstöd för att utveckla kompetensen om kulturell mångfald i den grundläggande utbildningen. Allt material på sidan är fritt tillgängligt.

Med hjälp av O.LIKA vill vi ge er elever och lärare en möjlighet att bättre förstå vad mångfald är och hur den visar sig i våra liv. Via de övningar som arbetats fram får ni tillsammans möjlighet att tänka till, tänka efter och tänka om. Du som lärare får stöd i att driva mångfaldsarbete i klassrummet och ni som elever får nycklar till att öppna upp och reflektera över era egna attityder och värderingar – varför reagerar jag som jag gör? 

Allt ni finner på webbsidan grundar sig i tanken om de mänskliga rättigheterna: rätten att vara människa och bli behandlad som en sådan. Materialet har utarbetats med läroplanen för den grundläggande utbildningen i åtanke, vars mål är att stöda eleverna att utveckla en mångsidig kompetens och växa som människa. Här finns beröringspunkter med läroplanens alla delområden, även om O.LIKA främst berör delområdet Kulturell och kommunikativ kompetens (K2):

Eleverna växer upp i en värld som kännetecknas av kulturell och språklig mångfald och av olika religioner och åskådningar. Att leva på ett kulturellt hållbart sätt i en mångfacetterad miljö förutsätter kulturella färdigheter grundade på respekt för mänskliga rättigheter samt förmåga att kommunicera på ett hänsynsfullt sätt och kunna uttrycka sig själv och sina åsikter på olika sätt. 

Eleverna ska lära sig att sätta sig in i andras situation och granska frågor och situationer ur olika perspektiv. Skolarbetet ska systematiskt främja kännedom och respekt för de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter och att man handlar enligt dem. Respekten och förtroendet för andra människogrupper och folkslag ska stärkas i all verksamhet, också i det internationella samarbetet

Våga ta diskussionen! 


Vem är O.LIKA?

Det här är ett material framtaget av Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi med finansiering av Utbildningsstyrelsen.  

Följande personer har medverkat i projektet och varit med och utvecklat övningar till materialet: 

Projektledare:
Linda Ahlbäck, CLL
Anna Jakobsson, CLL

Webb, video, layout, illustrationer
Roland Träskelin, CLL
Jennie Ekholm, CLL
Evelina Lindahl, CLL
John Henriksson, CLL

Stort stöd och sakkunskap har vi fått av projektets referensgrupp:

Mårten Björkgren, Åbo Akademi
Mikaela Björklund, Åbo Akademi
Liselotte Forsman, Åbo Akademi
Ritva Mertaniemi, Åbo Akademi

Följande personer har med sina livserfarenheter
och värdefulla perspektiv medverkat i våra filmer
– Ett stort tack till er!

Livia Fränkel
Piotr Zettinger
Emina Arnautovic
Doris Ekholm
Panda Eriksson
Annika Jokela
Fanna Ndow Norrby
Tim Sparv

O.LIKA samarbetar med följande organisationer:

Wasa Teater
Ad Astra
SKMA – Svenska kommittén mot antisemitism
Projekt DivED – Diversity in Education
Svenska Yle Kunskap
Dihtosis, ett samprojekt mellan De Ungas Akademi (Nuorten Akatemia) och Sametingets ungdomsråd – finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet
Barnavårdsföreningen, Finlands äldsta barnskyddsorganisation
Vasa stadsbiblioteks bibliotekspedagoger

FFÖ – Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige

O.LIKA:s logo