Martti Ahtisaari – övningar

Illustrerad bild av Martti Ahtisaari
Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Debattdax

Tidsåtgång: ca 45 minuter

Bildikon: Diskussionsövning

Ni behöver: Tillgång till nätuppkopplad enhet, debattglada elever med slipade argument

Genomförande: Inledningsvis får eleverna läsa in sig på Nobels fredspris och varför det delas ut. Eleverna tilldelas därefter uppgiften att antingen motivera varför priset behöver finnas kvar – eller varför det borde slopas. Ett par i gången debatterar, båda parterna får turvis 2 minuter att prata för sin sak tills inga argument återstår. Läraren tillsammans med publiken avgör avslutningsvis vem som övertygade mest i sin argumentering.


Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Nobels fredspris

Bildikon: Mediaövning
 • Bekanta dig med andra fredspristagare
 • Ta reda på med hurdana insatser man vunnit Nobels fredspris
 • Ta fram statistik på fredspristagare
 • Hur många kvinnor fått fredspriset?
 • Var i världen kommer fredspristagarna ifrån?
 • Vilkens ålder har pristagarna?
 • Vilket land har fått flest fredspris? 
 • Vem var Alfred Nobel?
 • Vad är historien bakom Nobelpriset?     

Ikon för Skapa-övningar

Skapa

 • Ordna en tillställning över fredspristagare
 • Ordna en Nobelbankett
 • Skriv och håll tal till fysiken, litteraturen, freden, ekonomin, medicinen

Arbeta vidare med temat försoning och konfliktmedling (åk 7–9):  

Krig och konflikter berör oss alla på något sätt. Ahtisaaridagarnas materialpaket innehåller övningar som engagerar eleverna till att lösa på fredlig väg.  

Länkikon

Länk till undervisningsmaterial på Ahtisaaripaiva.fi


O.LIKA:s logo