Tim Sparv – övningar

Illustrerad bild av Tim Sparv.
Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Respekt för andra – respekt för mig själv?

Vad är respekt, egentligen? Hur visar man respekt för andra och varför är det så viktigt att även respektera sig själv?

Tidsåtgång: En lektion

Ni behöver: Pekplatta, dator eller smarttelefon samt tillgång till exempelvis Padlet om ni vill göra en digital anslagstavla. För en analog version behövs blädderblock, post-it lappar och pennor.

Genomförande: Titta tillsammans på O.LIKA:s video med Tim Sparv. Dela sen in eleverna i mindre grupper och be dem diskutera kring följande frågor och vad respekt innebär för dem:

VAD betyder respekt? Ge exempel!

  • Hur uttrycks respekt i idrott?
  • Är det skillnad på respekt och beundran?
  • Hur kan man rent konkret visa respekt i olika situationer?

VARFÖR behövs respekt?

  • Ska man förtjäna någons respekt eller kan/ska man respektera andra ändå?
  • Finns det olika sätt att respektera och visa respekt?
  • Vad händer om man inte respekterar alla?

Vad innebär SJÄLVRESPEKT?

  • Vad är viktigt för mig?
  • Hur visar man att man respekterar sig själv?

Efter att alla grupper diskuterat och digitalt eller analogt dokumenterat det man kommit fram till, tar man ett gemensamt lärarlett samtal kring övningen. Vilka tankar återkommer i grupperna? Hittar ni gemensamma nyckelord? Vilka enskilda ord är viktigast om man till exempel ska förklara ”respekt” åt någon annan som är exempelvis yngre än sig själv?


Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

En bok till frukost?

Tim Sparv läser mycket och menar att han med böckernas hjälp motionerar hjärnan. Vilka böcker gillar du?

Tidsåtgång: 1-2 lektioner

Bildikon: Läsövning

Genomförande: Eleverna får bjuda in en vuxen person till skolan för att tillsammans njuta av frukost och högläsning. Den som bjuds in uppmanas att antingen ta med en av sina favoritböcker eller välja bland böcker som på förhand samlats ihop på biblioteket. De inbjudna vuxna kan läsa för det barn som bjudit in dem eller för andras. Vill man byta roller kan också barnen läsa för de vuxna. Ha gärna hela skolan öppen och låt platsen väljas fritt. Läsro och inspiration infinner sig på de mest oväntade ställen!

Uppgiften har inspirerats av tips och idéer samlade i den finlandssvenska Läsambassadörens Idékartotek.

Länkikon

Länk till: Idekartoteket, Läsambassadörerna


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Blomma för respekt

En gruppövning som synliggör barnens likheter och olikheter och vikten av respekt för varandra.

Tidsåtgång: En lektion

Ni behöver: Papper, pennor

Förberedelse: Läraren ritar en stor blomma med ett kronblad för varje elev, kopierar upp ett antal.

Genomförande: Eleverna delas in i små grupper och varje grupp får ett blomförsett papper. Var och en elev ska sedan försöka komma på något som enbart hen själv är bra på och skriva in det i ett av kronbladen på pappret. Eleverna ska också komma på saker som de alla gemensamt i gruppen är bra på och skriva det i mitten på blomman. Båda delarna av övningen kräver att eleverna diskuterar med varandra.

Efteråt kan klassen gemensamt diskutera styrkan i att vara lika och olika.

Uppgiften ingår i material som tagits fram av Barnavårdsföreningen med stöd av STEA: Vi i klassenför ökat välbefinnande och bättre trivsel.

Länkikon

Länk till: Barnavårdsföreningen

Länkikon

Länk till: Vi i klassen


O.LIKA:s logo