Tillgänglighet

Välkommen till tillgänglighetsutlåtandet för O.LIKA.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.o-lika.fi. Utlåtandet har skapats 25.10.2020 och har senast uppdaterats 8.12.2020. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är. Granskningen har utförts av Roland Träskelin vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Verktygen Google LighthouseWebAim – Wave och AChecker har använts för att kontrollera den tekniska tillgängligheten. Möjligheten att använda webbplatsen med endast tangentbord har testats manuellt medan användning med hjälp av skärmläsningsprogram testats med VoiceOver på en Macintosh-dator.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

O.LIKA:s webbplats uppfyller största delen av tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

O.LIKA:s webbplats uppfyller inte följande delar av riktlinjerna för tillgängliga webbsidor, WCAG 2.1, på nivå A eller AA. Siffrorna hänvisar till kriteriernas namn i WCAG 2.1.

Utseendet på O.LIKA:s webbplats kommer kontinuerligt att uppdateras under hösten 2020. Vi strävar till att få dessa brister lösta vid uppdateringen.

1. Möjlig att uppfatta

1.1 Textalternativ

1.1.1 Innehåll som inte är text

På sidorna finns bilder som inte har ett textalternativ.

1.4 Urskiljbart

1.4.3 Kontrast (minimum)

Vissa delar av webbsidorna (t.ex. huvudmenyn i temasidorna) har för liten kontrast.

2. Hanterbar

2.4 Navigerbart

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

På en del sidor finns länkar, vars syfte inte framgår av länktexten.

3. Begriplig

3.1 Läsbart

3.1.2 Språk för del av sida

På sidorna har rubriksnivå h2 hoppats över pga layoutsmässiga orsaker.
Övningarnas uppgiftsindelning saknar rubriknivå pga val av layout.

På en del sidor finns extra rubriknivån h6 som saknar text, men som fungerar som länk. Detta ska åtgärdas.

På sidorna kan finnas textavsnitt på andra språk, utan att de andra språken definierats.

DivED:s pdf-material i Mångfald året runt fyller inte tillgänglighetskraven på pdf.

Brister?

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på O.LIKA:s webb? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Du kan kontakta oss per e-post på adressen olika@abo.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats, se ovan. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer för växeln: 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten och arbetar kontinuerligt för det. Detta tillgänglighetsutlåtande kommer att uppdaterats vartefter förbättringar gjorts.