September

5 september

Internationella dagen för välgörenhet

Dagen grundades 2012 av Förenta Nationernas generalförsamling och har som syfte att öka medvetenheten om välgörenhet som görs världen över. Människor, företag, föreningar och länder hjälper hela tiden de som behöver mest hjälp och som är i nöd.

Video:
Vad betyder godhet för dig?

Länk till videon

Övningar:
Människor gör skillnad – Henry Dunant

Länk till materialet

Dagens goda gärning

Länk till övningen

8 september

Internationell dagen för läskunnighet (UNESCO)

Vad betyder det att kunna läsa för dig? Man har sett att läskunnighet behövs för att utrota fattigdom, skapa jämställdhet och skapa fred. I världen finns ca 750 miljoner människor som inte kan läsa eller skriva och även i Europa är detta ett stort problem.

Behöver vi kunna läsa även i framtiden och i så fall varför?

Video:
Vad betyder flerspråkighet för dig?

Länk till videon

Övningar:
Människor gör skillnad – Malala

Länk till materialet

Människor gör skillnad – Minna Canth

Länk till materialet

15 september

Internationella dagen för demokrati

Vad betyder det att vuxna går och röstar i kommunalval, riksdagsval och presidentval? Att mötas och diskutera olika åsikter är en viktig grundsten i vår demokrati. Men hot, hat och kränkningar är allt vanligare bland annat på sociala medier.

Övningar:
Människor gör skillnad – Rosa Parks

Länk till materialet

Människor gör skillnad – Nelson Mandela

Länk till materialet

Insändaren Finland – ett tryggt land för alla? (yttrandefrihet)

Länk till materialet

21 september

Internationella fredsdagen

Denna dag varje år uppmanas världens länder att lägga ner sina strider för åtminstone en dag om året samt att ha en tyst minut mitt på dagen. Förenta nationerna instiftade dagen 1981 och under denna dag ringer FN:s generalsekreterare I Fredsklockan på FN:s högkvarter I New York. Finaland har genom president Martti Ahtisaari en stark tradition av att arbeta för internationell fred.

Illustrerad bild av Martti Ahtisaari

Övningar:
Människor gör skillnad – Martti Ahtisaari

Länk till materialet

23 september

Internationell teckenspråksdag

FN:s generalförsamling beslöt år 2017 att den 23 september blir en internationell dag för teckenspråk. I Finland har vi två teckenspråk – ett finskt och ett finlandssvenskt. Det uppskattas att bara ungefär 300 personer talar finlandssvenska på teckenspråk och Unesco har listat språket som allvarligt hotat.

Hur mycket teckenspråk kan du?

Länk till DivED-pdf om teckenspråk
Se på nyheter på teckenspråk

26 september

Europeiska språkens dag

Dagen hölls första gången 2001 på initiativ av EU-kommissionen och Europarådet och har hållits varje år sedan dess. Det finns fler än 200 språk i Europa och mer än hälften av invånarna talar minst två språk. Flera språk är nära besläktade och vi förstår t.ex. norska rätt så bra medan skillnaderna är större mellan andra språk.

Hur många språk hittar ni inom er skola och de ni känner?

Video:
Vad betyder flerspråkighet för dig?

Länk till videon

Under september

Röda Korset – Hungerdagen

Insamlingen Hungerdagen ordnas av Finlands Röda Kors i slutet av september varje år. Henri Dunant kallas Röda Korsets grundare och han fick även Nobels fredspris 1901 för sitt humanitära engagemang.

Länkikon

Länk till: Hungerdagen

Övningar:
Människor gör skillnad – Henri Dunant

Länk till materialet

Under september – oktober

Månfesten
Illustrerad bild av en Månfest

Månfesten eller Midhöstfestivalen firas i Kina och stora delar av Östasien. Under festnatten går man ut och beundrar fullmånen, som den här tiden på året anses vara ovanligt rund och stor. Många spanar också efter kaninen i månen! Under festen äter man runda månkakor och släkten samlas.

Övningar:
Månfestens övningar

Länk till materialet

Materialet är framtaget av Ad Astra

Under september – oktober

Sukkot
Illustrerad bild av tre Sukkot-kojor i ett aftonlandskap.

Sukkot är en speciellt roligt fest för barn, eftersom man ska bygga en hydda, och helst bo i den under sju dagars tid. Kojan måste byggas utomhus, under bar himmel.  Under festen minns man judarnas flykt från slaveriet hos Farao och ökenvandringen. Man njuter också av höstens goda frukter.

Sukkot, lövhyddofesten, varar i sju dagar. Man ska vistas i en sukka , en hydda, eftersom israeliterna uppförde kojor under den 40-åriga vandringen från Egypten till landet Israel. 

Övningar:
Sukkot

Länk till materialet

Materialet är framtaget av Ad Astra

Länk till augusti
Länk till oktober
O.LIKA:s logo