Raoul Wallenberg – övningar

Illustrerad bild på Raoul Wallenberg.
Länk till texten om Raoul Wallenberg
Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Hjältar är vanliga människor, eller?

Låt eleverna ta ställning till olika påståenden med koppling till ämnesområdet.

Bildikon: Diskussionsövning

Ni behöver: Lappar med texten: “JA”, “NEJ” och “KANSKE” att lägga ut på klassrumsgolvet. Möjlighet att visa bild på Raoul Wallenberg för klassen, antingen digitalt eller via papperskopia.

Tidsåtgång: 20–30 minuter, beroende på antalet värderingsövningar.

Genomförande:  Skriv svarsalternativen “JA”, “NEJ” och “KANSKE” på lappar som du lägger ut på klassrumsgolvet. Läs upp påståendena och låt eleverna ta ställning genom att ställa sig på den lappen som representerar deras svar. Lyft sedan några tankar från varje svarsalternativ.

Tips: Tänk gärna på att…

 • det inte finns något rätt eller fel svar till påståendena.
 • Vanligtvis låter man inte eleverna argumentera mot varandra i samband med att de står på lapparna, eftersom det kan göra att några elever känner sig påhoppade. Alla har rätt till sin åsikt.

Påståenden:

 • Mänskligheten upprepar alltid sina misstag
 • Människan blir mer och mer förnuftig med tiden.
 • Människor har alltid valmöjligheter.
 • Människan föds god.
 • Kunskaper om det som har hänt I historien minskar risken för att samma sak händer igen.
 • En person kan göra skillnad.
 • Hjältar är vanliga människor.

Uppgiften är framtagen av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)


Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Vem var Raoul Wallenberg? Vem griper in?

I texten berättas om Raoul Wallenbergs intressen och talanger men också om hans farfar Gustaf Wallenbergs planer för honom. Vilka egenskaper och erfarenheter tror eleverna formade Raoul Wallenbergs person?

Bildikon: Skrivövning

Ni behöver: Studiehäftet, övningsuppgifterna och skrivmaterial för eleverna.

Tidsåtgång: ca 40 min

Genomförande: Låt eleverna arbeta med elevuppgifterna. Fråga 1-3 görs enskilt och fråga 4-5 tillsammans med en kamrat.

Elevuppgifter:

Tips: För dig som vill arbeta mer med åskådarrollen och civilkurage, se “Spelar roll”, framtaget av Forum för levande historia.

Länkikon

Länk till: Forum för levande historia

Länkikon

Länk till: Studiehäftet “Raul Wallenberg – En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen”

NOT: Övningen ovan är inspirerad av ett upplägg i det pedagogiska materialet “Spelar roll”.

Uppgiften är framtagen av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Till minne av Raoul Wallenberg

Minnet av Raoul Wallenberg lever vidare och han hedras med monument över hela världen. Ge eleverna i uppdrag att göra ett eget minnesmärke över Raoul Wallenberg och hans handlande.

Ni behöver: Varierar beroende på ditt val av upplägg.

Tidsåtgång: Ca 60 minuter, beroende på ditt val av upplägg.

Bildikon: Bildkonstövning

Genomförande: Vad väljer eleverna att lyfta fram ur Raoul Wallenbergs levnadsberättelse och historien? Låt dem skissa, måla, använda datorn eller skulptera. Visa sedan upp elevernas verk i en utställning på skolan eller samla dem i skrift.

Diskutera i anslutning till momentet:

 • Lägger eleverna märke till historiska statyer, minnesmärken och monument i stadsbilden? Varför/varför inte?
 • Är det viktigt att de finns i stadsbilden?
 • Vad krävs för att ett monument ska beröra dem?
 • På vilka sätt kan vi minnas det som skett i vår historia?
 • Är det viktigt att minnas det som skett i historien? Varför/varför inte

Tips: Titta på bilderna av monument i skriften och hitta andra monument på nätet – vad har konstnärerna valt att lyfta fram? Vad tycker eleverna om minnesmärkena? Titta gärna särskilt på bilder av monument på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm och det nyare monumentet utanför utrikesdepartementet. De är mycket olika och brukar ge upphov till starka synpunkter från eleverna. Beroende på hur mycket du vill att eleverna ska ta intryck av redan befintliga monument i uppgiften placerar du detta först eller sist i genomförandet.

Länkikon

Länk till: Studiehäftet “Raul Wallenberg – En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen”

Uppgiften är framtagen av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).


Brev till Raoul Wallenberg

Bildikon: Skrivövning

Skriv reflekterande brev till Raoul. Ett utmärkt sätt att avslutat momentet och se vad eleverna tagit med sig.

Ni behöver: Eleverna behöver tillgång till skriften och skrivmaterial (eller andra sätt att presentera sina tankar på, se nedan under Tips).

Tidsåtgång: Ca 60 minuter

Genomförande: Låt eleverna med utgångspunkt i punkterna nedan skriva ett personligt brev till Raoul Wallenberg:

 • Det som gjorde starkast intryck på mig i din livsberättelse var…
 • Jag blev förvånad över att få veta…
 • En fråga jag vill ställa dig är…
 • Det jag kan ta med mig i mitt liv är…

Tips: Om dina elever har svårt att uttrycka sig i skrift kan alternativa lösningar vara att t.ex. göra en låt eller spela in en kortfilm.

Länkikon

Länk till: Studiehäftet “Raul Wallenberg – En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen”

Fördjupning:

Vill du lära dig mer om Förintelsen? Bekanta dig med Eternal Echoes digitala utbildningsmaterial om Förintelsen.

Länkikon

Länk till: Eternal Echoes

Uppgiften är framtagen av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).


O.LIKA:s logo