Henri Dunant – övningar

Illustrerad bild på Henri Dunant.
Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Röda Korset

Bildikon: Diskussionsövning

Tidsåtgång: 5–10 minuter

Genomförande: Diskutera i par, mindre grupper eller i klassen:  

 • När och var har du stött på Röda korsets verksamhet?
 • Varför är deras insats viktig idag?
 • Vad kan du göra?

Nobels fredspris

Tidsåtgång: 5–10 minuter

 • Varför behövs fredspriset ännu idag?

Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Vaddå Röda korset?

Tidsåtgång: 5–10 minuter

Ni behöver: möjlighet att göra sökningar på Internet

Genomförande: Be eleverna ta reda på och besvara följande frågeställningar:

 • Vad gör Röda Korset, egentligen?

Krigets lagar

Bildikon: Mediaövning

Tidsåtgång: 5-10 minuter

Ni behöver: möjlighet att göra sökningar på Internet

Genomförande: Be eleverna ta reda på och besvara följande frågeställningar:

 • Vad är Genevekonventionen?
 • Vad betyder den internationella humanitära rätten?
 • Vad händer om man inte följer krigets lagar?

Nobels fredspris

President Martti Ahtisaari är en erfaren fredsmedlare. Han har sagt att alla konflikter kan lösas. De nationella Ahtisaaridagarna firas varje år i november.

Tidsåtgång: 5-10 minuter

Ni behöver: möjlighet att göra sökningar på Internet

Genomförande: Bekanta er med materialet och se hur ni kan jobba med empati, förhandlingsfärdigheter, fredsmedling och konfliktlösning. 

Länkikon

Länk till under visningsmaterial på Ahtisaaripävä.fi


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Fred på jorden

Bildikon: Mediaövning

Tidsåtgång: 2 lektioner

Ni behöver: mediautrustning, hurudan beror på val av utförande

Genomförande: Skapa den ultimata lösningen på frågeställningen nedan och dokumentera i ord och bild. Ni kan välja om det görs digitalt eller med penna och papper.

Hur uppnår vi fred på jorden?

Presentation: Ha en utställning med era konstverk.


Hungerdagsinsamling

Kontakta den lokala Röda Kors-föreningen och be om att få hjälpa till i deras Hungerdagsinsamling.


Nobels fredspris

Bildikon: Skrivövning

Vem i din klass förtjänar klassens fredspris? Vem är det som ofta hjälper andra och ser till att andra elever har det bra?

Tidsåtgång: 45 minuter

Genomförande:

 • Skriv en motivering om varför just denna elev ska få priset och fira fred i klassrummet på Nobeldagen.
 • Ordna en prisutdelningsceremoni där flera elever mottar fredspris.
 • Varje elev får förbereda ett eget tacktal som hålls ifall man föräras priset.

O.LIKA:s logo