Eleanor Roosevelt – övningar

Illustrerad bild på Eleanor Roosevelt
Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Tidsåtgång: 20–30 minuter

Bildikon: Diskussionsövning

Genomförande: Läs ingressen (s.1-2) till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (länk nedan). Fundera och diskutera i par, i mindre grupper eller tillsammans i klassen på följande frågeställningar:

 • Varför ville man anta den här förklaringen?
 • Vad anges det för bakgrund till uppkomsten och behovet av förklaringen?
 • Vilka är de bakomliggande värderingarna i denna människorättsförklaring?
 • Behöver vi en sådan lista över rättigheter? Motivera.

Sammanfattning: Diskutera och jämför era resultat tillsammans som avslutning.

Länkikon

Länk till: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)


Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Min rättighet

Tidsåtgång: 1–3 lektioner beroende på utförande

Bildikon: Mediaövning

Genomförande: Dela ut följande punkter åt en enskild elev eller en mindre grupp.

 • Bekanta dig med förklaringens 30 artiklar.
 • Välj en rättighet (artikel) från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
 • Fundera och ta reda på hur den rättigheten som beskrivs i artikeln syns i din vardag och ditt liv. Vad innebär den rättigheten i praktiken för dig? Hur skulle ditt liv och din vardag se ut om du inte hade den rättigheten?
 • Ta reda på hur den rättigheten kränks (bryts mot) till exempel i någon annan del av världen eller i ett annat land?
 • Hitta nyhetsartiklar som behandlar, tangerar, berör rättigheten du valt.
 • Gör en presentation på detta.

Tips: Ordna en utställning till exempel på MR-dagen i december.

Länkikon

Länk till: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Skapa en tidning utifrån ett människorättstema

 • Hur ser det ut med de mänskliga rättigheterna i världen?
 • Hur är människorättssituationen i Finland, Norden?
 • Vem kämpar för och vem kränker de mänskliga rättigheterna?
 • Har vi några goda nyheter när det gäller mänskliga rättigheter?
 • Vilka ljuspunkter kan vi se?
Bildikon: Skrivövning

Tidsåtgång: 2–4 veckor

Ni behöver: tillgång till nyhetstidningar

Genomförande:

 • Välj ett tema kring mänskliga rättigheter, till exempel en viss rättighet, en människorättsorganisation, en människorättskämpe, mänskliga rättigheter i ett visst land.
 • Följ medierna under en tid och samla in verkliga nyheter kring det människorättstema som valdes.
 • Namnge tidningen, skriv nyheter om det valda temat utifrån verklig nyhetsrapportering och illustrera tidningen med bilder.

Presentation: Presentera tidningarna för klassen och skolan till exempel på mediekunskapsveckan i februari eller på den internationella mänskliga rättigheternas dag den 10 december.


Människorättskampanj IRL

Genomförande: Gör något konkret som främjar de mänskliga rättigheterna genom att:

 • exempelvis delta i en människorättskampanj eller en människorättsorganisations aktiviteter (t.ex. Röda korsets Hungerdagen)
 • börja följa någon människorättsorganisation på sociala medier
 • dela/gilla/kommentera något på sociala medier
 • skriv ett blogginlägg, insändare, stå upp för någon eller något som främjar de mänskliga rättigheterna.

Presentation: Dokumentera det du gör, din aktivitet, handling, gärning t.ex. genom film, foto, dagbok, kollage, serieteckning, kampanj i sociala medier och presentera sedan för klassen.


O.LIKA:s logo