Oktober

Under september – oktober

Sukkot
Illustrerad bild som visar tre Sukkot-kojor i en aftonlandskap.

Sukkot är en speciellt roligt fest för barn, eftersom man ska bygga en hydda, och helst bo i den under sju dagars tid. Kojan måste byggas utomhus, under bar himmel.  Under festen minns man judarnas flykt från slaveriet hos Farao och ökenvandringen. Man njuter också av höstens goda frukter.

Sukkot, lövhyddofesten, varar i sju dagar. Man ska vistas i en sukka , en hydda, eftersom israeliterna uppförde kojor under den 40-åriga vandringen från Egypten till landet Israel. 

Övningar:
Sukkot

Länk till materialet

Materialet är framtaget av Ad Astra

1 oktober

Internationella dagen för äldre

Den första oktober firas den Internationella dagen för äldre. Enligt FN som instiftat dagen vill man på det här viset lyfta fram de äldres roll i samhället. Man vill visa på att deras livserfarenhet behöver tas tillvara, samtidigt som man uppmärksammar det faktum att många av dagens äldre löper ökad risk att råka ut för diskriminering eller fattigdom.

Den här dagen kan vi alla ge lite extra uppskattning åt de äldre människor vi har i vår närhet!

10 oktober

Aleksis Kivi-dagen

Aleksis Kivi är Finlands nationalförfattare och denna dag firas även som finska litteraturens dag. Kivis modersmål var finska och när han började skriva fanns det endast ett fåtal texter på finska. Med fjäderpennan i hand började han författa sina verk och du har kanske hört om Sockenskomakarna (Nummisuutarit) eller Sju bröder (Seitsemän veljestä)?

Övningar:
Biblioteket

Länk till Biblioteket

11 oktober

Internationella flickdagen

Förenta Nationerna instiftade dagen 2011 på initiativ av Plan International för att uppmärksamma flickors utsatta situation i världen. Hur kan det komma sig att flera pojkar än flickor i världen fortfarande får gå till skolan eller får bestämma själv vad man gör på fritiden?

Övningar:
Människor gör skillnad – Malala

Länk till materialet

24 oktober

FN–dagen

FN-dagen firas årligen den 24 oktober världen över. FN-dagen har firats sedan 1948.

Dagen firas till minnet av att stadgan för Förenta nationerna (FN-stadgan) trädde ikraft och FN bildades. FN bildades direkt efter andra världskrigets slut för att upprätthålla internationell fred och säkerhet i världen samt för att främja samarbete mellan länder och utveckling och mänskliga rättigheter för alla människor världen över. FN har 193 medlemsstater (2019).

Övningar:
Människor gör skillnad – Martti Ahtisaari

Länk till materialet om Ahtisaari
Länkikon

Länk till: skolmaterial för FN-dagen (saknas)

Källor:

Länkikon

Länk till: ne.se

Länkikon

Länk till: Svenska FN-förbundet

Länkikon

Länk till: Finlands FN-förbund

Länkikon

Länk till: Faktablad om FN

Länk till september
Länk till november
O.LIKA:s logo