November

November

De nationella Ahtisaaridagarna
Illustrerad bild av Ahtisaari

De nationella Ahtisaaridagarna firas varje år i november. President Martti Ahtisaari är en erfaren fredsmedlare. Han har sagt att alla konflikter kan lösas.

Övningar:
Människor gör skillnad – Martti Ahtisaari

Länk till materialet om Ahtisaari

Bekanta er med materialet i Ahtisaaripaivat.fi och se hur ni kan jobba med empati, förhandlingsfärdigheter, fredsmedling och konfliktlösning:

Länkikon

Länk till: Övningar på Ahtisaaripaivat.fi

6 november

Svenska dagen
Länk till DivED-pdf om Svenska dagen.

Övning:
Vad sjunger de egentligen?

Länk till övningen

16 november

Internationella dagen för tolerans

År 1995 firades för första gången Internationella dagen för tolerans. I samband med det gjorde UNESCO upp och undertecknade så mycket som 16 olika avtal som alla berör behovet av mer tolerans. Det här behövs, menar UNESCO, i en värld som blir allt mer globaliserad. Vi behöver alla bli medvetna om riskerna med fördomar. Alla behöver vi också förstå hur viktigt det är att vi värnar och värdesätter andra kulturer och de universella mänskliga rättigheterna samt grundläggande friheter.

Övningar:
Temasida: Allas lika värde

Länk tIll övningarna

20 november

Internationella barndagen

Den 20 november firas Internationella barndagen och har så gjorts ända sedan år 1954. Ibland kallas dagen även enbart Barnens dag eller Barnkonventionens dag. Den senare benämningen kommer av att FN:s Barnkonvention instiftades den 20 november 1989.

Med den här dagen vill man lyfta fram barns välmående och att det är de vuxnas skyldighet att agera för att barn ska ges alla möjligheter som krävs för att de kunna skapa sig ett gott liv.

Övningar:
Människor gör skillnad: Iqbal Masih

Länk till materialet om Ahtisaari
Länkikon

Länk till: Barnens rättigheter

Länkikon

Länk till: FN om Internationella barndagen (på finska)

Länk till oktober
Länk till december
O.LIKA:s logo