Nelson Mandela

Illustrerad bild av Nelson Mandela

Nelson Mandela föds den 18 juli år 1918 i byn Mvezo i östra Sydafrika och får då namnet Rolihlahla Mandela. Pappan Nkosi Mphakanyiswa Gadla Mandela var en stamhövding och arbetade som högste rådgivare åt ledaren för Thembu stammen. När Nelson är 12 år gammal dör pappan och Nelson börjar då tillhöra ledarfamiljen. Eftersom traditionen är sådan att alla elever i skolan ska få ett kristet namn, får han namnet Nelson av sin lärare i lågstadiet,

När Nelson växer upp lyssnar han på de äldres berättelser om förfädernas kamp för rättvisa och frihet. Han drömmer om kunna göra betydelsefulla saker och arbeta för människors frihet, demokrati och att alla människor ska vara lika mycket värda. 

Nelson börjar studera juridik och andra ämnen vid Fort Hare universitetet, men blir utkastad från skolan efter att han varit med i en studentprotest. Hans familj blir mycket arg och säger att han måste återvända till skolan eller gifta sig varpå han år 1941 rymmer från familjen och flyttar till staden Johannesburg. Han fortsätter studierna vid ett annat universitet och jobbar samtidigt som nattvakt. År 1943 återvänder han till Fort Hare och tar examen år 1943.  

År 1944 går Nelson Mandela med i den Afrikanska nationalkongressen (ANC – African National Congress) som arbetar för att apartheidpolitiken ska avskaffas. Apartheid betyder ”skilja åt” och var en politik och lagsystem i Sydafrika som gick ut på att människor med ljus hudfärg hade mer rättigheter och var mer betydelsefulla än de med mörk hudfärg.  

“I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.

Nelson Mandela

Han fortsätter studera och tar examen som jurist samtidigt som han fortsätter att ordna protester mot de orättvisa lagarna. Tillsammans med sin vän Oliver Tambo öppnar han Sydafrikas första advokatkontor för mörkhyade personer år 1952.  Nelson Mandela är övertygad om att de orättvisa lagarna kan hävas på ett fredligt sätt, utan våld. Men när 69 personer blir skjutna under en protest i Sharpville, år 1969 och ANC förbjuds – så tänker han om. Han går med och grundar en ny militär avdelning inom ANC och de fortsätter arbeta och protestera mot att olika lagar gäller för människor med mörk eller ljus hudfärg.   

År 1962 blir Nelson Mandela gripen av polisen och fängslad för att han planerat att starta krig mot staten Sydafrika om inte lagarna ändras. I rättegången två år senare, år 1964, döms han till livstids fängelse. Trots att han får chansen att ändra sin åsikt och bli frigiven så vägrar han och stannar i fängelse. 

Kampen växer

Utanför Sydafrika hörde många människor talas om hans arbete och håller med honom. Allt fler engagerar sig och börjar på olika sätt kräva att alla människor, oavsett hudfärg, har samma värde och rättigheter. Människor i hela världen kräver också att han ska släppas ut ur fängelset och kampanjen ”Befria Nelson Mandela” startas. I februari år 1990 ger Sydafrikas president till slut order om att Nelson Mandela är fri och han får efter nästan 28 års tid lämna fängelset. 

Genast när han kommer ut ur fängelset fortsätter han arbeta med en ny demokratisk lagstiftning för landet. Han reser runt i världen och träffar många ledare för att skapa politiskt stöd för ett demokratiskt Sydafrika.  

För sitt arbete får han ta emot Nobels fredpris år 1993 och året efter, år 1994 blir han Sydafrikas första mörkhyade president som är demokratiskt vald av folket. Han var president fram till år 1999 och dog år 2013.  

Länk till en pdf-version av materialet

Källor:  

Länkikon

Länk till: Nelson Mandelas biografi

Länkikon

Länk till: Förkämpar för mänskliga rättigheter

Länkikon

Länk till: Nationalencyklopedin, Nelson Mandela

Länkikon

Länk till: FN: s information om Nelson Mandela

Länk till övningarna
O.LIKA:s logo