Nelson Mandela – övningar

Illustrerad bild på Nelson Mandela.
Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Spelar färg roll?

Bildikon: Diskussionsövning

Tidsåtgång: 10–20 minuter

Genomförande: Eleverna får i små grupper som diskutera kring vad de läst om den mångåriga kamp som Nelson Mandela förde:

  • Vad tänker du om att dela in människor enligt vilken färg man har på huden?
  • Tror du att man ännu idag skiljer på människor utgående från hudfärg?
  • Har du sett sådan indelning ske och i så fall var? (i medier eller på nära håll?)

Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Stoppövning

I den här övningen ska gruppen tillsammans fundera på vad respekt är. 

Tidsåtgång: 1 lektion 

Ni behöver: Klassrumstavla 

Genomförande: Läraren ritar en cirkel på tavlan. Eleverna får ge förslag på olika sätt att visa respekt. Ledaren skriver in förslagen i cirkeln (respektbollen). Från respektbollen ritar man sedan en vågrät linje. Därefter får eleverna fundera på beteenden som inte är respektfulla. Ju värre beteendet är, desto längre bort från bollen skriver man det.  

Efteråt kan man diskutera varför det är bra och tryggt för alla att hållas innanför respektbollen samt förklara att det är på vars och ens eget ansvar att hållas där. Det är viktigt att betona att man varje dag kan välja hur man vill göra. Diskutera vad som händer om man går utanför bollen, ut på linjen. Om en går ut på linjen är det lätt hänt att flera går, och så kan ett otrevligt beteende normaliseras. Det i sin tur leder lätt till att det otrevliga beteendet tilltar. Då kommer man allt längre bort från det respektfulla.  

Man behöver inte vara bästa kompis med alla, men man måste kunna visa respekt. 

Övningen ingår i Barnavårdsföreningens material Vi i klassen

Länkikon

Länk till: Barnavårdsföreningens material Vi i klassen – för ökat välbefinnande och bättre trivsel


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Den knutna näven

Bildkonstövning

Nelson Mandela hälsade ofta på folkmassor med en knuten näve höjt i skyn, en gest som förknippas med de undertrycktas kamp, solidaritet och gemenskap. Det finns otaliga fotografier och även målningar och skulpturer som fångat denna pose. På internet kan vi finna aktuella och historiska bilder där den knutna näven används. Lyft gärna fram ”Black lives matter” logon och spinn vidare därifrån. Det är också värt att nämna att gesten med den knutna näven användes också inom anti-fascismen på 1920-30-talet och att den förmodligen går att finna långt bak i historien.

Tidsåtgång: 2 lektioner

Ni behöver: Skisspapper och blyerts. Svart tusch på vitt papper eller vit tusch på svart papper.

Genomförande: 
Studera gemensamt i klassen eller gruppvis fotografier av Nelson Mandela och hans knutna näve. Vad säger den knutna näven, vad vill han förmedla med den gesten? Vilka andra personer hittar du med likadan posé? Diskutera kort i grupp vad den knutna näven står för i allmänhet och i vilka aktuella sammanhang ni träffat på den knutna näven. Lista upp några orättvisor och förtryck som eleverna vill kämpa för, individuellt eller i grupp. Låt eleverna välja.

Illustrerad bild av Black Lives Matter, med en knuten näve i luften.

SKISS
Knyt din näve likt Nelsons näve och avbilda den i mitten på ett A4 papper. Välj gärna att avbilda den hand du inte tecknar med. Försök avbilda din näve i verklig storlek, använd blyerts med lätt hand.

TUSCH
Fortsätt skissa upp ditt individuella budskap eller klassens budskap/text runtom din näve så att den blir likt en logo, fyrkantig eller rund. Texta lätt med blyerts. När grunden är klar kan du övergå till tusch. Svart tusch på vitt papper och vit tusch på svart papper. Försök stilisera och förenkla formerna. Tänk på att kombinera färgytor med linjer.


O.LIKA:s logo