Martti Ahtisaari

Illustrerad bild på Martti Ahtisaari

År 1872 flyttade Ahtisaaris farfars far, norrmannen Adolf Jacobsen med sin son Julius Marenius Adolfsen från Tistedalen i Norge till pappersindustristaden Kotka. Martti Ahtisaari, son till Oiva och Tyyne, föddes år 1937 i Viborg i Karelen (dåvarande Finland, nuvarande Ryssland). Några år innan hade Oiva ändrat familjens efternamn Adolfsen till finska Ahtisaari.  

Ahtisaaris familj flydde undan kriget år 1940 och flyttade till Kuopio där han tillbringade sin barndom. Han studerade till lärare men hann arbeta bara ett år som färdig lärare innan den internationella karriären tog vid.  

Under sina verksamma år har Ahtisaari arbetat med flera betydande uppgifter inom Finlands utrikesministerium (UM) och Förenta nationerna (FN). År 1994 valdes han till republikens president och blev den tionde presidenten i Finland (1994–2000). Efter sin presidentperiod grundade Ahtisaari Crisis Management Initiative ry (CMI), som nu är en av världens mest ansedda organisationer när det gäller fredsmedling. 

”Fred är en fråga om vilja. Alla konflikter går att lösa,
och det finns inga ursäkter för att låta dem fortgå.” 

President Ahtisaaris tal vid prisceremonin, 10 december 2008, Oslo

Ahtisaari har haft flera internationella uppgifter och uppdrag. Som FN:s generalsekreterares specialsändebud ledde han processen som gällde Kosovos status. Han har också fungerat som medlare i fredsförhandlingarna om Aceh-provinsen. Ahtisaari har bidragit till konfliktlösningar bland annat i Centralasien, Afrikas horn och Nordirland. Tack vare sitt arbete för Namibias självständighet är han utnämnd till hedersmedborgare i Namibia. 

Som erkännande för ett långsiktigt arbete för fred och försoning tilldelades Ahtisaari Nobels fredspris 2008.  

“Jag är så nordisk en människa kan bli.”  

Artikel, HBL

Länk till en pdf-version av materialet
Länk tIll övningarna kring Martti Ahtisaari
O.LIKA:s logo