Månfesten

Om fester

Att ta upp nya fester med anknytning till traditioner som inte är dominerande i Finland kan vara en utmaning. Finland är ett land som tyvärr kommer på jumboplats i många undersökningar inom Europa då det handlar om rasism och xenofobi. Barn vill gärna att normer och vanlighet följs, och kan bli osäkra inför det som känns nytt och ovanligt.

Det är bra att tänka på att du som lärare leder barnen mot att våga ta till sig det nya. Tänk på att själv göra det annorlunda till något spännande, roligt och eftertraktansvärt. Börja med att introducera mångkultur via att be barnen fråga hemma och hitta en släkting, (levande eller död) eller bekant långt bortifrån (morbror i Paris, kusiner i Bagdad, pappas bästa vän i Stavanger osv….)

För att du sedan ska vara bekväm med festen ni tar er an, så börja med att läsa på om festen och kulturen på förhand.

Som fördjupning kan man läsa själv om tro och tradition i Kina.

Länkikon

Länk till Encyclopedia.com


Månfesten eller Midhöstfestivalen firas i Kina och stora delar av Östasien. Under festnatten går man ut och beundrar fullmånen, som den här tiden på året anses vara ovanligt rund och stor. Många spanar också efter kaninen i månen! Under festen äter man runda månkakor och släkten samlas.

 • Färg: röd.
 • Budskap: gästfrihet, att vara med familjen
 • Dekoration: röda lyktor, måne med kanin
 • Mat: Månkakor, röda frukter
 • Tradition: asiatiska folktraditioner, taoism, buddhism, shintoism…

Introduktion

Tidsåtgång: 30–45 minuter

Ni behöver: Olika tideräkningar och kalendrar (pdf)

Genomförande: Bekanta er med månfesten vid www.festkalendern.fi. Eleverna kan även bekanta sig med den kinesiska månfestivalen som finns beskriven i den Mångkulturella almanackan och ta del av videon med legenden om mångudinnan.

Länkikon

Länk till: Festkalendern.fi

Länkikon

Länk till: Mångkulturella almanackan

Fundera på olika tideräkningar i grupp. Eleverna delas in i grupper på fyra.

 • Ta reda på vilket datum månfesten infaller i år, nästa år och när den inföll året det själva föddes.

Eleverna kan sedan bekanta sig med olika tideräkningar och kalendrar i resursmaterialet (vi bifogar PDF) tillsammans med gruppen.

 • Ta fram tre argument för varför det vore bäst med en enda gemensam tideräkning för hela världen.
 • Vilken det skulle vara i så fall, och varför?
 • Ta fram tre argument om varför det är värdefullt med olika slags tideräkningar och kalendrar.

Sammanfattning: Grupperna presenterar sedan argumenten för hela klassen och läraren sammanfattar diskussionen.

Övningen är framtagen av Ad Astra.


Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Festplanering

Bildikon: Skrivövning

Tidsåtgång: 15–20 minuter

Ni behöver: papper åt varje par

Genomförande: Fundera med din kamrat som behövs för att skapa en fest.

 • Städning, dekorationer, gäster, mat, musik osv.
 • Gör upp en lista tillsammans.
 • Lista även immateriella saker som gästfrihet, välkomnade stämning osv.

Sammanfattning: Läraren kallar sedan till samling och leder arbetet med att göra upp en gemensam lista som skrivs upp på tavlan.

Dekoration

Övningen är framtagen av Ad Astra.


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Gåvan

Bildikon: Dramaövning

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Genomförande: Stå i en ring.

 • Den första i tur mimar en gåva (en blombukett – plocka blommor, bind en bukett eller ta en boll – studsa bollen mot marken)
 • Sedan överräcker den första i tur gåvan till följande person i cirkeln som tar emot den. Den personen gissar vad gåvan är för något och säger: “Tack för den här blombuketten” eller “Tack för den här bollen”. Det gör ingenting om gissningen är fel, det gör det hela bara roligare.
 • Fortsätt tills alla i ringen har fått och gett en gåva. 

Lägg till en god värd bland förslagen på en gåva. Läraren kan tillägga den goda värden om ingen har sagt det. Den leder in på nästa övning. Viktig att ha med här redan!   

Övningen är framtagen av Ad Astra.


Att hälsa

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Genomförande: Börja med att dela in eleverna i par.
Öva med din kamrat:

 • handskakning
 • kram
 • buga med de egna handflatorna tryckta mot varandra
 • kindpuss
 • buga med handen mot hjärtat

Välj ut tre som ni visar för hela gruppen.
Var det något hälsningssätt som inget par valde att visa upp?

 • Är det ovanligt, svårt på något sätt, bryter det mot normen?
 • Är det svårt att göra sådant som bryter mot det vi är vana vid?
 • Hur kan man bli modigare och våga prova på nya saker?

Övningen är framtagen av Ad Astra.


Den goda värden

Tidsåtgång: 1–2 lektioner

Ni behöver: två stora pappersark och tuschpennor per grupp

Bildikon: Bildkonstövning

Genomförande: Börja med att dela in deltagarna i smågrupper.
Be grupperna att föreställa sig en ”supervärd”.

 • Vilka egenskaper bör värden ha?
 • Vilka saker bör värden tänka på före och under tillställningen?
 • Rita en supervärd med dessa egenskaper. (Kanske har supervärden extra stora öron, så att hon eller han kan lyssna exceptionellt bra, kastruller i händerna osv.)

Låt grupperna visa och berätta för de andra hur de tänkte.

Be grupperna att föreställa sig en “supergäst”.

 • Rita en gäst med lämpliga egenskaper på det andra pappret.

Samtala i storgrupp om bilderna och om det finns någon skillnad mellan att vara en god värd och en god gäst.

Övningen är framtagen av Ad Astra.


Vårt bord

Tidsåtgång: 15–30 minuter

Ni behöver: Ett bord och fyra stolar, extra attribut (halsdukar, kepsar, glasögon…)

Genomförande: Det behövs fem frivilliga, varav den femte måste vara läraren eller en annan vuxen (Detta är mycket viktigt, eftersom rollen är utmanande och ett barn i rollen kan utsättas för negativt grupptryck/mobbning).

Bildikon: Dramaövning
 • Fyra frivilliga (med extra attribut är det lättare att gå i roll) sätter sig runt ett bord med fyra stolar
 • Den femte personen, dvs den vuxna,  lämnar rummet och får instruktionen att komma in som en blyg gäst.
 • De som sitter vid bordet har fått instruktioner att inte agera alls när gästen kommer, att prata sinsemellan och ignorera gästen.
 • Gästen får å sin sida instruktion att komma in rummet, med önskan att delta, vara med i samvaron, men får inte säga något och inte heller röra någon.

Kör sedan och bryt när situationen tydligt blivit obekväm. Frys scenen så att gästen blir stående, och ännu väntar på att få inbjudan att sätta sig. Publiken diskuterar hur situationen kunde lösas.

Nytt försök görs:

 • Gästen lämnar rummet med samma instruktion som tidigare.
 • Därefter instruerar läraren en person bland de frivilliga runt bordet. Personen ska nu agera som en god värd. Personen ska hälsa på gästen, ge sin stol vid bordet och själv hämta en ny stol åt sig istället och sedan presentera gästen för de andra vid bordet, berätta vad samtalet är om och inkludera gästen.

Publiken diskuterar sedan hur de nu upplevde situationen. Sedan får gästen berätta om sina känslor samt de som satt vid bordet.  Läraren knyter därefter ihop diskussionen.

Övningen är framtagen av Ad Astra.


Månsagostund i klassrummet

Målet är att skapa en stämningsfull stund i klassrummet kring Månfesten.

Tidsåtgång: 1 lektion

Ni behöver: en stor måne, mjuk matta, en lykta, stämningsfull musik,

Genomförande:

 • Dekorera klassen – häng upp en stor måne i klassrummet.
 • Ta bort pulpeter/bänkar och sitt i ring på golvet, gärna på en mjuk matta.
 • Ha en lykta eller ett ljus i mitten och släck takbelysningen.
 • Lyssna gärna på musik under tiden.
 • Låt alla hitta en bekväm ställning:

Läraren läser festsagan Jadekaninens gryta högt (Lilla festboken – Jadekaninens gryta, Parland, 2018) eller så lyssnar man tillsammans på sagan här:

Länkikon

Länk till: Sagor i Ad Astra

Prata om sagan tillsammans och om hur den anknyter till festen. Sagans tema är gästfrihet. Tala om fester som julen, lucia och självständighetsdagen och fundera på deras budskap. Hitta likheter mellan budskapen.

Uppmana barnen att hemma kisa mot en fullmåne. Ser de kaninen?

Tacka till varandra. Öva på att tacka specifikt var och en för allt som gjorts (burit bänkar, tänt lyktan, givit varandra plats, sagt fina saker under diskussionen…)

Övningen är framtagen av Ad Astra.


Ett foto på ett dukat bord vid en Månsagofest.
Foto: Andrej Scherbakov-Parland / Ad Astra

Ställ till med Månsagofest

Bildikon: Avancerad övning

Målet är att skapa en stämningsfull fest i klassen.  Eleverna får gärna klä sig i rött, festen till ära. Om ni har ett stort runt bord är det fint, eftersom man traditionellt samlas kring ett bord runt som månen. Se på listan ni gjort upp om vad som behövs för en fest och dela ut uppgifter bland eleverna.

Tidsåtgång: 1–3 lektioner

Ni behöver:

 • bordduk och servetter i festens färg (röd)
 • tallrikar och glas
 • en måne som hängs upp i klassrummet
 • ett matbord
 • en mjuk matta
 • något smått att äta och dricka
 • en gäst att vara artig mot (någon med anknytning till festen som finns i skolan eller bland föräldrarna, om det inte lyckas så en gäst i största allmänhet: en förälder eller morförälder, vaktmästaren… )

Genomförande: Ni behöver förbereda er inför festen.

 • Bjud in gästen, gärna med ett fint kort.
 • Dekorera rummet och duka bordet
 • Gör vackra placeringskort.
 • Gör belysningen festlig, mjukare och mer stämningsskapande än vanligt.
 • Ska det vara musik?
 • Fundera på hur ni ska ta emot gästen.
  • Hur känner sig gästen mest välkommen? Fundera ut artigheter och trevligheter.
  • Hur presenterar ni gästen för klassen, hur presenterar ni barnen och läraren för gästen?
  • Hur bjuder ni gästen att sitta?
  • Hur bjuder ni på mat?

Festprogram

 • Gästen tas emot, presentation av festens deltagare, kort förklaring om vad det är för fest som firas.
 • Sitt ner på ett mysigt vis, i ring på en mjuk matta
 • Lyssna tillsammans på festsagan Jadekaninens gryta. Diskutera sagans budskap. Ta sedan upp hur sagan förhåller sig till legenden om Mångudinnan på videon ni sett. Tala om mångfalden av legender och sagor kring olika högtider. Fundera på legender och sagor om julen, trettondagen, lucia och olika varianter av dem osv..
 • Stig upp – Alla önskar varandra glad fest med höjda glas eller genom att gratulera varandra, ta i hand, kramas, kindpuss enligt tycke…
 • Alla äter tillsammans vid det dukade gemensamma bordet. Tänk på att servera varandra och bjuda bordsgrannen först ifall ni har gemensam mat.
 • För de klasser och lärare som tycker om att dansa rekommendera vi som avslutning: musik med enkel ringdans runt klassrummet. Variera med att dansa i ring, byta håll, samlas mot mitten, snurra parvis osv. I stället för dans kan man till musik blåsa såpbubblor ute på gården, upp mot himlen, som avslutning.
 • Tack till gästen! Ge i uppgift åt två elever att följa gästen till ytterdörren, bilen och vinka av.
 • Vi avslutar festen med att hjälpas åt att städa undan.
Länkikon

Länk till sagan om Jadekaninen i Festkalendern.fi

Efterarbete:

Eleverna skriver en kort text om vad de lärt sig om festande och om den specifika festen och funderar på vad under processen som hjälpt till att skapa ny kunskap och nya tankar hos dem själva.

Barnen ritar en bild med anknytning till sagan eller till festen. Ge dem bra färger och papper av bra kvalitet. Påminn om festens färgskala – röda färger! De får gärna berätta för varandra om vad de ritat och om vad de lärt sig om festande och om den specifika festen.

Övningen är framtagen av Ad Astra.


O.LIKA:s logo