Malala Yousafzai – övningar

Illustrerad bild på Malala.
Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Flicka i världen

Malala kämpade och kämpar ännu för sin och andra flickors rätt till utbildning. I den här övningen ser vi närmare på det arbete som olika organisationer gör för att stöda flickor i världen.

Tidsåtgång: 1-2 lektioner

Ni behöver: Pekplatta eller dator med möjlighet till nätuppkoppling.

Genomförande: Dela in eleverna i tre (eller flera) grupper och be dem gå in på olika organisationers nätsidor och läsa på om deras verksamhet (länkar finns nedanför). Diskutera sedan gemensamt kring frågorna:

  • Vad gör de här organisationerna?
  • Varför tänker ni att de behövs?
  • Är det skillnad på att vara pojke eller flicka i Finland – har ni alla samma rättigheter?
Länkikon

Länk till: PLAN International

Länkikon

Länk till: Finlands UN Women

Länkikon

Länk till: Kvinnobanken – Kyrkans utlandshjälp


Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Alla barn har rätt till ett gott liv

I den här övningen bekantar vi oss med FN:s Barnkonvention och med vilka rättigheter man har som barn.

Tidsåtgång: 1-2 lektioner

Ni behöver: Möjlighet till nätuppkoppling, post-it lappar, pennor

Genomförande: Bekanta er med FN:s barnkonvention som hittas exempelvis på Barnombudsmannens hemsida  eller via Unicefs korta film om barnkonventionen på youtube (svenska, 2 min  49 sek.) Båda länkarna hittas här nedanför.

Som ni ser består konventionen av ett antal artiklar som officiellt brukar sammanfattas i fyra viktiga huvudprinciper:

  • Alla barn är jämlika
  • Barnets bästa prioriteras vid allt beslutsfattande
  • Barnet har rätt till ett gott liv
  • Barnets åsikter ska beaktas

Alla väljer ur barnkonventionen fyra artiklar/principer som enligt dem är viktigast och skriver dem på post-it lappar (en på varje lapp) som läggs upp på tavlan. När alla är klara går klassen tillsammans igenom vilka principer som är “populärast” i gruppen.

  • Har ni valt ut samma principer som de viktigaste eller har ni valt olika?
  • I vilka frågor tycker ni att det är särskilt viktigt att vuxna lyssnar på barn och unga?
  • Varför tänker ni att det behövs sådana här internationella gemensamma dokument som barnkonventionen?

Lämna gärna kvar alla lappar en längre tid på tavlan och återuppta diskussionen vid olika tillfällen.

Länkikon

Länk till: Barnombudsmannens hemsida med information om Barnkonventionen

Länkikon

Länk till: Unicef om Barnkonventionen


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Detektivkarta

Bildikon: Avancerad övning

En ond gärning kan vara svår att diskutera. I vardagen försöker vi fokusera på kärlek och gemenskap istället för att tänka på det onda. Men en brottsutredare måste ställa sig inför verklig fakta – ett sätt är att skapa en detektivkarta om du vill få en överblick.

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Ni behöver: pekplatta eller dator med tillgång till Internet

Genomförande:
1) Skapa en detektivkarta
2) Analysera orsaker till våld mot Malala
Uppgiften är både skapande och undersökande. Kartor och upplägg likt denna används inom många olika yrkesroller.

Diskussion:
Kriminologer och brottsutredare jobbar oftast med att fastställa olika motiv till varför ett brott sker. På så sätt kan vi beskydda och i bästa fall förhindra att liknande brott sker. Nu får du tillsammans med en klasskompis ta på er detektivrollen och fundera på följande:

MOTIV
1. Varför upplevde terroristerna Malala som ett hot?  Vad hade Malala gjort som orsakade sådant hat hos de beväpnade männen?

LÄGET IDAG för Malala och kvinnor
3. Hur ser läget ut i Pakistan idag? Har kvinnor fått det mer jämställt? Har det blivit någon ändring?

4. Är Malala fortfarande utsatt för hot? Hur ser hennes liv ut idag?

5. Hittar ni någon annan som kämpar för jämställdhet?

LÄGET IDAG för terroristgrupper
6. De som blev dömda för brottet mot Malala, är de fria eller sitter de av ett straff?

7. Finns det förebyggande insatser mot terrorism i Pakistan? Ge i så fall något exempel.

Produkt:
Eleverna kan bygga vidare på den färdigt påbörjade detektivkartan (PDF) eller skapa en helt egen.

Bild på en detektivkarta som eleverna kan fylla i.
Länk till en pdf-version av detektivkartan.

O.LIKA:s logo