Livia Fränkel


Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Livias berättelse

Syftet med den här övningen är att få eleverna att förstå hur snabbt livet förändrades för dem som levde i andra världskrigets Europa.

Tidsåtgång: 1 lektion

Genomförande: Klassen tittar tillsammans på den första filmen med Livia. Därefter får eleverna i små grupper fundera på frågorna nedanför:

 • Var föddes Livia och hurudan barndom hade hon?
 • Vilket misstag säger hon att världen gjorde angående Hitler?
 • Vad förändrades i hennes liv?
 • Vad var den gula stjärnan och vem skulle bära den?
 • Vad tänker ni om Livias berättelse?

Avsluta gärna med att diskutera hela klassen tillsammans.


Jude i fångläger

Bildikon: Diskussionsövning

Det är för många svårt att förstå de grymma händelserna under 1940-talet, att de verkligen ägde rum. Utgående från Livias Fränkels berättelse försöker vi i den här övningen betrakta livet i koncentrationslägret.

Tidsåtgång: 1 lektion

Förberedelse: Klassen tittar tillsammans på den andra filmen med Livia.

Länk till videon

Genomförande: Eleverna får i små grupper fundera på frågorna nedanför:

 • Livia och hennes familj fördes bort – vart?
 • Vad tänker ni om hur de tvingades resa?
 • Vad hände när de kom fram till lägret?
 • Vad tror ni hjälpte dem att överleva?
 • Vad vill Livia med sin berättelse – varför delar hon med sig av den?

Avsluta gärna med att diskutera hela klassen tillsammans och ta den sedan ett steg vidare: hur kan vi tillsammans undvika att något sådant händer igen?


Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Vad var det som ägde rum?

I den här övningen ser vi närmare på olika begrepp som kommer fram i Livias berättelse. Vad innebär de?

Tidsåtgång: 1 lektion (eller flera beroende på hur djupt ni vill gå)

Ni behöver: Pekplatta, dator eller smarttelefon, papper, penna. Ordböcker, uppslagsverk.

Genomförande: I filmerna med Livia har olika ord och begrepp lyfts fram. Eleverna får i små grupper undersöka vad begreppen står för och efter det presentera innebörden för varandra:

 • antisemitism
 • nazism
 • ghetto
 • koncentrationsläger

Be sedan eleverna hitta fyra andra obekanta eller svåra ord som de hörde i filmerna och be dem söka en förklaring på dem.

Avsluta med att tillsammans diskutera om något av de här fenomenen syns också i dagens samhälle. Hur och var i så fall? Hur kan man tillsammans arbeta för det goda och undvika att liknande rörelser uppstår eller händelser sker igen?


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Kära Livia,

Bildikon: skrivövning

I den här övningen skriver vi ett brev till Livia för att försöka ge henne hopp i koncentrationslägret.

Tidsåtgång: 1 lektion

Förberedelse: Titta på den andra videon om Livia som jude i fångläger

Länk till videon

Genomförande: Eleverna får enskilt skriva ett brev till Livia. Vad vill du säga till henne som kan hjälpa henne att orka vidare? Vad är viktigt i livet och vad finns att se fram emot? Alla undertecknar sina brev enbart med signaturen “din vän” (dvs. inget eget namn). Samla därefter in breven i en gemensam låda i klassen och om klassen så önskar kan läraren läsa upp ett eller några brev per dag.


O.LIKA:s logo