Bibliotekets litteraturövningar

Reflektera

Recension som samtal

Tidsåtgång: 1–2 lektioner

Bildikon: Diskussionsövning

Genomförande: Diskutera först boken tillsammans med en kompis och skriv sedan en recension om den. Som stöd kan du använda exempelvis de här frågorna:

  • Vad handlar boken om?
  • Vilka tankar väckte boken?
  • Vilka känslor väckte boken?
  • Berätta vad du gillade i boken. 
  • Berätta vad du inte gillade i boken.
  • Vem av personerna/karaktärerna i boken skulle du vilja vara? Motivera varför.
  • Hade berättelsen varit densamma om huvudpersonen hade ett annat kön eller varit av annan kulturell bakgrund?
  • Kan du rekommendera boken åt någon annan – varför?

Undersöka

Vad betyder det här?

Tidsåtgång: Pågår under läsningen

Ni behöver: Papper och penna

Genomförande: Vad betyder det här? Skriv ner ord och begrepp och fenomen som är svåra eller som du inte förstår.  


Citat

Bildikon: Skrivövning

Tidsåtgång: Pågår under läsningen

Ni behöver: penna och papper

Genomförande: Skriv ner citat (ord, meningar och tankar) som du gillar. 


Mindmap

Tidsåtgång: Pågår under läsningen

Ni behöver: papper och penna eller digitalt verktyg

Genomförande: Gör en mindmap utgående från texten och medan du läser.


Faktabank

Tidsåtgång: 20 minuter

Ni behöver: Digitalt verktyg

Genomförande: Välj ett eller flera ord, begrepp, ämne eller fenomen som förekommer i boken. Ta reda på vad de betyder. Gör en lista på dem.


Dagens nyheter

Bildikon: Mediaövning

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Ni behöver: Dagstidningar / digitalt verktyg

Genomförande: Leta upp tidningsartiklar, nyheter som berör något ämnet eller tema som tas upp i boken. Gör en egen tidning av de artiklar som samlats in och hitta på ett passande namn åt tidningen.


Skapa

Ny pärmbild på boken

Bildikon: Bildkonstövning

Tidsåtgång: 2 lektioner

Ni behöver: Papper, färgläggningspennor

Genomförande: Skulle en annan pärm passa bättre till det som boken handlade om? Gör en ny pärm åt boken


Skriv ett brev

Tidsåtgång: 1 lektion

Ni behöver: digitalt verktyg

Genomförande: Gjorde någon av bokens karaktärer något riktigt bra, eller rentav något riktigt elakt och avskyvärt? Skriv ett personligt brev till henne eller honom och visa din uppskattning eller varför du blev så upprörd.


Fel slut på boken?

Bildikon: Skrivövning

Tidsåtgång: 2 lektioner

Ni behöver: digitalt verktyg

Genomförande: Slutar inte boken på det sätt du vill? Skriv ett alternativt slut.


Fem ord

Tidsåtgång: 1 lektion

Ni behöver: rittavla/digitalt verktyg (padlet)

Genomförande: Sammanfatta vad boken handlade om med fem ord. Samla klassens alla ord i ett collage och diskutera varför ni uppfattade boken på liknande sätt eller helt olika.


Återskapa bokens händelser

Bildikon: Mediaövning

Tidsåtgång: 3 lektioner

Ni behöver: papper, pennor / digital filmutrustning, digitalt editeringsprogram

Genomförande: Välj en scen, ett tema, en dialog, en person eller en känsla som förekommer i boken du läst. Skapa något av den! Till exempel en serieteckning, ett konstverk eller en kort film.


O.LIKA:s logo