Könsmångfald – övningar

Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Inledande diskussion kring könsmångfald

Könsmångfald och sexuell mångfald är teman som kan kännas jobbiga att diskutera i klass, speciellt i vissa åldersgrupper. Det kan vara så att man själv känner sig obekväm och inte riktigt vågar säga det man vill och därför hånar andra. Det är också möjligt att eleverna ställer frågor som läraren inte har möjlighet att svara på eftersom hen helt enkelt inte har information ännu, och det är helt okej.

Tidsåtgång: 10–20 minuter

Genomförande:

 • Dra upp regler för diskussioner tillsammans med klassen.
 • Berätta att vi ska diskutera frågor som handlar om kön och sex. I diskussionen är det viktigt att alla känner sig bekväma. Det är också viktigt att vi tar varandra i beaktande och inte skämtar bort sådant som kan vara viktigt för någon annan.
 • Ge några exempelregler och be sedan eleverna komma på egna för dem viktiga saker.
 • Läraren får gärna hitta på egna regler som passar den egna klassen. Reglerna kan anpassas för åldersgrupperna (enligt ordval).
 • Om det är en tyst grupp kan övningen med fördel lämnas bort och exempelreglerna användas som sådana.

Här några exempel på regler: 

Alla har rätt till sitt eget privatliv. Om man inte vill behöver man inte berätta
om sina egna känslor och tankar.

Alla har rätt till sin egen sexualitet. Man får inte reta andra
som kanske inte känner likadant som en själv.

Alla har rätt till sitt eget kön. Man får inte reta andra
för hur de känner eller hur de klär sig. 

Det är OK att inte riktigt veta vad man tänker
och känner om dessa frågor. 

Vi kommer att prata om frågor som kan kännas lite pinsamma
men man får inte skratta åt andras frågor. 

Det som vi talar om ska vi hålla inom klassen
och inte skvallra åt andra om. 

Vi låter andra tala och avbryter dem inte.

Alla frågor är okej!

Exempelreglerna har arbetats fram utgående från Seksuaaliterveyden työkalupakki, Hivpoint/justwearit.fi (2017).


Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Faktarutor kring könsmångfald

Tidsåtgång: 20–45 minuter

Genomförande: Faktarutorna kan med fördel gås igenom på en hel lektion (45 min), men kan också fungera som introduktion för lektionen. Eleverna kan också få i uppgift att som hemläxa bekanta sig med termer och begrepp som handlar om könets mångfald.

Länk till materialet

Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Där kön spelade roll                               

Bildikon: Skrivövning

Könets mångfald innebär inte bara cis och trans. Vi alla har könsidentiteter som skiftar och ändras beroende på våra erfarenheter. Vi är snabba på att läsa av kön på andra människor och dra slutsatser baserat på det vi tror vi vet genom att titta på varandra. Det är viktigt att våga ifrågasätta könsnormer som fängslar oss i tanken om att kvinnlighet görs och uttrycks på ett visst sätt och manlighet på ett annat.

Tidsåtgång: En lektion

Genomförande:

 • Eleverna skriver först var för sig om en händelse de själva varit med om – endera något som hänt dem själva eller något som de iakttagit, där de anser att könet har spelat en roll.
 • Berättelserna skrivs i tystnad under en tidsperiod på max. 15 minuter.

Man behöver inte handleda eleverna särskilt mycket, det är istället meningen att eleven skriver ner det första hen tänker på när det kommer till platser eller situationer där kön och vem de är på något sätt haft betydelse.

 • Övningen skrivs beskrivande i tredje person, exempelvis så här:

Han springer emot sin kompis på skolgården och kramar henne. Hon är en flicka som gått i samma klass som han ända sen förskolan. Han har inte sett henne på en vecka eftersom hon varit till Thailand med sin familj. Ändå får han nästa rast höra klasskompisarna viska om att de kramades, att de är kära. Han tycker det känns jobbigt för de är ju bara kompisar, varför får han inte hälsa henne välkommen med en kram?

Bildikon: Avancerad övning

Hon sminkar sig inför kvällen framför sin spegel. När hon sätter på mascara och läppstift tänker hon på den där gången på nians klassfest när Tobias kallade henne för en “hora”, då hon hade sminkat sig själv inför festen.

 • Berättelserna lämnas in till läraren (OBS! utan namn)
 • Eleverna delas in i små grupper.
 • Läraren läser upp texterna en åt gången medan gruppen tillsammans funderar på berättelsen utifrån frågorna nedanför. Frågorna handlar om könsnormer och ifrågasätter de saker som berättelserna lyfter fram:

 • Skulle berättaren fått ett annat bemötande om hen varit av ett annat kön? Får t.ex. tjejer kramas sinsemellan utan skvaller? Varför? Vem bestämmer vem som får och inte får kramas?
 • Hur syns kön i allas berättelser- handlar det om saker som vi antar genom att titta på andra?
 • Hur påverkar det som andra gör vår egen uppfattning om vårt kön och vår identitet? Är det här något vi märker av i klassituationer?
 • Vad tycker vi är “tjejigt”, vad tycker vi är “pojkigt”?
 • Vad händer om vi ändrar på rollerna, är det okej t.ex. för tjejer att spela Fortnight?
 • Är det faktiskt bundet till ett visst kön vem som får sminka sig eller vem som får fixa bilar eller så vidare?
 • Vad skulle hända om en pojke skulle komma sminkad till skolan?
 • Vad skulle hända om någon i klassen skulle berätta att hen är trans?

Övningen avslutas med gemensam diskussion kring berättelserna och frågeställningarna. Diskussionen kan fortsätta i upp till 45 minuter och bör faciliteras av lärare eller annan person som drar diskussionen genom att återkoppla frågeställningarna till faktarutorna om kön som ett mångfacetterat fenomen – även inom gränserna för cispersoner.

Tanken med övningen är att lyfta fram hur mycket kön påverkar små saker som vi inte ens tänker på samt att koppla frågeställningarna till den egna vardagen (“här hos oss, i klassen, i staden, i byn, i din familj, bland dina kompisar”) – naturligtvis utan att tvinga eleven att dela information som känns privat.


O.LIKA:s logo