Juni

20 juni

Världsdagen för flyktingar

Med världsdagen för flyktingar vill Förenta Nationerna (FN) öka medvetenheten om alla de människor som under eländiga förhållanden befinner sig på flykt i vår värld. Man vill uppmärksamma oss alla på betydelsen av att hjälpa och hur viktigt det är att gemensamma insatser hela tiden görs.

År 2019 måste strax över 70 miljoner människor fly från sina hem. Siffran kan tänkas hög, men tyvärr stiger den år för år.

Vad är viktigt för dig, vad skulle du ta med dig om du tvingades fly från ditt hem?

Länkikon

Länk till statistik på unhcr.org kring flyktingar

Länk till maj
Länk till juli
O.LIKA:s logo