Iqbal Masih – övningar

Illustration av Iqbal Masih.
Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Barn i Finland

I den här övningen funderar vi närmare på hur det är att vara barn i Finland på 2000-talet.

Tidsåtgång: 1 lektion

Ni behöver: Varandras erfarenheter av att vara barn i Finland

Genomförande: Diskutera i små grupper kring följande frågor:

 • Vilka intressen har du?
 • Vad brukade du göra när du var yngre? Vilka lekar brukade du leka eller vilka leksaker gillade du?
 • Brukar du arbeta hemma för att få exempelvis vecko- eller månadspeng?
 • Med vilken typ av uppgifter eller sysslor?

Efter det här kan ni fortsätta diskutera kring vad ni tänker är typiskt för barn i Finland i olika åldrar. Vad gör barn och unga i allmänhet i åldern:

 • 0-3 år
 • 4-7 år
 • 7-12
 • 13-15
 • 15-18 år

Diskutera resultatet i små grupper och avsluta med gemensam diskussion. Gärna i relation till den annorlunda och alltför korta barndom som Iqbal fick. Varför skiljde sig hans liv så mycket från era?

Övningen kan också göras personlig, där man skriver ner händelser och aktiviter som man minns att man själv gjorde som yngre.


Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Alla barn har rätt till ett gott liv

I den här övningen bekantar vi oss med FN:s Barnkonvention och med vilka rättigheter man har som barn.

Tidsåtgång: 1–2 lektioner

Ni behöver: Möjlighet till nätuppkoppling, post-it lappar, pennor

Genomförande: Bekanta er med FN:s barnkonvention som hittas exempelvis på Barnombudsmannens hemsida  eller via Unicefs korta film om barnkonventionen på YouTube (svenska, 2 min  49 sek.) Båda länkarna hittas här nedanför.

Som ni ser består konventionen av ett antal artiklar som officiellt brukar sammanfattas i fyra viktiga huvudprinciper:

 • Alla barn är jämlika
 • Barnets bästa prioriteras vid allt beslutsfattande
 • Barnet har rätt till ett gott liv
 • Barnets åsikter ska beaktas

Alla väljer ur barnkonventionen fyra artiklar/principer som enligt dem är viktigast och skriver dem på post-it lappar (en på varje lapp) som läggs upp på tavlan. När alla är klara går klassen tillsammans igenom vilka principer som är “populärast” i gruppen.

 • Har ni valt ut samma principer som de viktigaste eller har ni valt olika?
 • I vilka frågor tycker ni att det är särskilt viktigt att vuxna lyssnar på barn och unga?
 • Varför tänker ni att det behövs sådana här internationella gemensamma dokument som barnkonventionen?

Lämna gärna kvar alla lappar en längre tid på tavlan och återuppta diskussionen vid olika tillfällen.

Länkikon

Länk till: Barnombudsmannens webbsida med information om Barnkonventionen

Länkikon

Länk till: Unicef om Barnkonventionen (YouTube)


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Rättigheter och ansvar

Bildikon: Bildkonstövning

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Iqbal Masih var 10 år gammal när han hörde ett tal av en talesman för BLLF (Bonded Labour Liberation Front, motsvarande på svenska: Front mot slaveri) BLLF jobbar för att informera alla att slaveri är förbjudet i alla länder, i hela världen. Genom media, radio, offentliga tillställningar och printat material försöker de sprida budskapet. Iqbal förstod att han och många andra barn utsattes för någonting som inte var rätt och han ville inte bara rädda sig själv utan även andra.

Ibland kan det vara svårt att förstå sina rättigheter, speciellt om du blir kränkt varje dag. Till sist blir det normalt. Den som vågar stå upp för sina rättigheter och andras rättigheter gör en fin insats och visar att de kan ta ansvar. Att förstå våra rättigheter och vilket ansvar som stöder våra rättigheter är något av det viktigaste vi behöver göra för att få någon ändring. 

Ta en titt på arbetsbladen, det finns  olika upplägg för hur du ensamt eller i grupp kan fundera kring det ANSVAR som krävs för att hålla RÄTTIGHETER vid liv. Det finns även ett exempel på FACIT.

Länk till pdf-fil av arbetsbladet.
Länk till pdf-fil av facit.
Bild av arbetsbladet.

Genomförande:
1. Dela upp klassen i fyra grupper och tilldela grupperna varsitt tema:
a) Känna trygghet
b) Bli hörd
c) Vara sund
d) Vara mig själv

Låt alla grupperna få fundera över vad som står skrivet. Analysera påståendena under RÄTTIGHETER och låt eleverna komma med egna idéer för kolumnen ANSVAR.

2. Låt varje grupp presentera vad det skrivit.

3. Sammanställ en gemensam plansch för hela klassen. Länka gärna andra stödnummer och organisationer till klassens plansch. Skapa en plats i klassrummet där all information som har med rättigheter finns samlat.


O.LIKA:s logo