Hur använda O.LIKA?

Kulturell mångfald på en sida


En skärmdump av webbsidan med olika förklaringar. Samma förklaringar finns i textform nere på sidan.

O.LIKA är indelat i fyra huvudteman:

  • Identitet
  • Språk och kultur
  • Allas lika värde
  • Respekt

Alla temaområden inleds med korta filmklipp (ca 5 – 10 minuter) i vilka ett antal personer delar med sig av sin livserfarenhet och sina tankar kring temat. Filmerna kan ses som sådana för att efter det föra en diskussion med eleverna kring vad som framkom och hur de reagerade på det som sades.  Inom varje temaområde finns därefter ett antal övningar som klassen tillsammans kan arbeta med.  

Övningarna är huvudsakligen riktade till elever i åk 4–6 samt 7–9 och de flesta övningar passar för alla elever. En del av dem är riktade främst till årskurserna 7 – 9 och har då märkts ut med logon Avancerad.  

Beroende på uppgiftstyp är övningarna indelade i tre kategorier:

  • Reflektera
  • Undersöka
  • Skapa

Vid varje övning finns en kort introduktion kring övningens innehåll  samt uppskattad tidsåtgång. Information ges även om eventuella förberedelser som behöver göras, material som behövs samt själva genomförandet av övningen. 

Det är upp till er vilka uppgifter ni vill arbeta med och i vilken ordning som ni gör det.  Tänk gärna på att vissa övningar kan väcka starka känslor och åsikter hos deltagarna, något som ställer krav på läraren.  

I OLIKA ingår även:

Mångfald året runt där vi månadsvis lyfter fram olika högtider och temadagar som kan uppmärksammas i klassen.  

Människor gör skillnad som innehåller ett persongalleri med människor som på olika sätt gjort skillnad i världen och våra liv. Till varje person finns en biografi (även i pdf) samt ett antal övningar. Galleriet avslutas med en öppen fråga ”Vem tycker du?” där eleverna själva kan föreslå en person som de anser har gjort skillnad i deras liv. Här behöver det inte vara fråga om någon ”känd” person utan kan vara vem som helst som är viktig för dem. 

Biblioteket med boktips kring litteratur som berör mångfald, likabehandling och mänskliga rättigheter. Titlarna är indelade enligt vilka årskurser de är lämpliga för. I biblioteket hittar ni även förslag på övningar som kan kopplas till litteraturen. 

Snabbt & enkelt innehållande ett antal övningar som utan större förberedelser kan göras under begränsad tid. Förslagsvis under morgonsamling. 

Ytterligare ingår sidan Om O.LIKA på vilken vi berättar om projektet och vem som finns bakom.

Respons: Ifall du vill ge respons till O.LIKA (felande länkar, utvecklingsidéer, ris eller ros) kan du klicka på de tre punkterna till höger uppe i övre balken eller via denna länk:

Arbetsglädje till er!

O.LIKA:s logo