Godhet och respekt – övningar

Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Hur är en god människa?

Syftet med övningen är att påvisa att det finns godhet inom oss alla. Övningen stärker också elevernas självkänsla.

Bildikon: Skrivövning

Tidsåtgång: 45 minuter

Ni behöver: kuvert, samt så många lappar som det finns elever åt varje elev

Genomförande: Rita stora konturer av två människor på tavlan, en god och en ond. Fyll sedan människokonturerna med ord och meningar som eleverna tycker passar överens med dem.

 • Hur är man när man är en god människa?
 • Hur är man när man är en ond människa?
 • När är man snäll och när är man elak?
 • Finns det godhet inom alla människor?
 • Varför blir en människa ond?

Låt eleverna läsa det som står skrivet på tavlan och på egen hand reflektera kring vilka ord och meningar som stämmer överens med dem själva. Vilka skulle de vilja stämde överens med dem?

Dela ut lappar till alla elever, varje elev ska ha lika många lappar som det finns elever i klassen.  Nu handlar om att koncentrera sig på det goda som finns i alla människor, det som vi vill förstärka. När pedagogen säger en elevs namn, skriver alla något positivt och uppmuntrande om den personen (också eleven själv skriver). Om eleverna inte vet vad de ska skriva, kan de ta inspiration från den goda människan på tavlan.

OBS! Samla ihop lapparna i personliga kuvert och fortsätt med nästa elev. Innan du delar ut kuverten kan det vara bra att snabbt gå igenom vad som står skrivet för att säkerställa att där inte står någonting elakt.

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till föreställningen Acts of Goodness (2015). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


En god människa i olika traditioner
(Den gyllene regeln)

Vad är att handla gott inom olika traditioner och ideal?   Vad du upplever som att göra något gott för en annan människa, kanske inte alltid har räknats som gott utan uppfattningarna varierat under olika tider. Det riktigt goda kanske inte alltid är ens möjligt att uppnå eller göra utan måste förbli ett ideal. Därför är det också viktigt att lära sig känna igen och respektera den mångfald och de uttrycksformer som finns i godhet. I den här övningen får eleverna med stöd av den Gyllene Regeln utgående från olika berättelser identifiera och tänka kritiskt kring temat goda handlingar – god människa.

Bildikon: Diskussionsövning

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Ni behöver: Analoga eller digitala berättelser från olika traditioner.

Förberedelser: Eleverna väljer ut några tematiska berättelser som de vill undersöka närmare.

Genomförande: Ensamma eller i grupp läser eleverna den valda berättelsen för att sedan analysera den. Vilka handlingar och människor beskrivs som goda? Motivera varför, utgående från vilken tradition eller religion? Skulle det som hände i berättelsen räknas som gott också idag? Eleverna får avslutningsvis presentera sina berättelser och vad de kommit fram till för varandra.

Som stöd kan den gyllene regeln användas.

Bild på olika Den gyllene regeln inom olika religioner. En tillgänglig text finns i pdf-versionen nedan.
Bild på olika Den gyllene regeln inom olika religioner. En tillgänglig text finns i pdf-versionen.

Pdf-version för utskrift:

Länk till en pdf-version av Den gyllene regeln i olika religioner (förgående bilder).

Värderingsövning

Kan en handling vara god om den också gynnar en själv? När är det okej att blanda sig i andras angelägenheter? Hur ser världen ut idag, är den ond eller god? Tänker vi aktivt på att vara goda mot våra medmänniskor? Genom att värdera en ytterlighet, ett påstående, kan man locka eleverna till att ta ställning till olika frågor och aktivt ta del av diskussionen i klassen.

Tidsåtgång: 20–45 minuter

Genomförande: Märk ut tre zoner i rummet: Ja, nej och neutral. Eleverna börjar med att ställa sig i den neutrala zonen, ett ställe där ingen behöver ha en åsikt.

En del påståenden kan vara öppna för tolkning och en del kan provocera mer än andra för att väcka diskussion. Använd de påståenden som du tycker kan vara intressanta och relevanta för din grupp.

Läs upp ett påstående som ungdomarna individuellt tar ställning till genom att flytta till en av zonerna. Be en elev berätta hur den tänker kring påståendet, låt därefter någon annan ta vid. Kom ihåg att alla har rätt till sin egen åsikt, låt därför bli att argumentera om vem som har rätt och vem som har fel. Ställ gärna istället följdfrågor. Det är tillåtet att byta åsikt och zon under diskussionen.

 • En god handling är alltid egoistisk i grunden
 • Tiggeri borde förbjudas
 • En god handling kan användas som makt medel
 • Det finns gåvor som är så stora att de blir svåra att ta emot

 • Man ska förlåta alla, också de som aldrig ber om förlåtelse
 • Att göra goda handlingar är en mänsklig instinkt
 • Alla är goda när vi föds
 • Det är omständigheterna som gör en människa ond

 • Det är viktigt att man lär sig förstå konsekvenserna av sina handlingar
 • En god handling missförstås lätt
 • Man ska inte blanda sig i andras bråk
 • It takes two to tango – alla offer är medskyldiga

 • Sköt dig själv
 • Goda gärningar utlöser endorfiner
 • Snälla barn väntar och blir utan
 • Ibland räcker det med att se och förstå

 • Att förhålla sig passiv kan aldrig vara en ond handling
 • Det är tanken som räknas
 • Goda människor är ointressanta – onda är spännande
 • De som ger väntar alltid något sorts tack

 • Godhet är osexigt
 • Hjälpbehovet är så stort att det inte är nån vits att börja
 • Världen blir allt ondare

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till föreställningen Acts of Goodness (2015). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


Alla har en historia, vilken är din?

Med den här övningen vill vi få eleverna att förstå och dela med sig av sina erfarenheter. Att känna empati, gemenskap och respekt för varandra.  

Bildikon: Skrivövning

Tidsåtgång: en lektion 

Ni behöver: pekplatta eller dator med tillgång till Internet, anteckningsmaterial, skrivmaterial 

Genomförande: Titta gemensamt på filmen Inte en främling av Teskedsorden. Be eleverna samla och skriva ner bra eller tankeväckande citat från filmen medan ni tittar och diskutera sedan utgående från följande frågor: 

 • Vilka tankar väckte filmen?  
 • Vad tänker du är budskapet med filmen? 
 • Känner du igen dig i det som personerna på filmen berättade? Berätta om liknande erfarenheter.  

Avsluta övningen med att dela med er av ert absoluta favoritcitat från filmen. 

Länkikon

Länk till YouTube: Inte en främling (3 min 40 s)


Karikatyrer och stereotyper

Syftet med övningen är att väcka tankar och känslor kring hur folkslag och kulturer har diskriminerats genom tiderna och fortsättningsvis görs ännu idag.

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Genomförande: Här nedan hittar du framsidan av den franska antisemitiska tidningen La Libre Parole som utkom 1893. Be eleverna titta på omslaget och diskutera vilken bild de får av judar genom att titta på den. Den andra bilden är nazityskt propaganda från andra världskriget som sprider myten om en judisk världskonspiration. Affischen, som visar en antisemitisk karikatyr av en judisk man, påstår att judarna styr de mot Tyskland allierade makterna Storbritannien, USA och Sovjetunionen.

 • Finns det folkslag i dag som diskrimineras på samma sätt?
Länkikon

Länk till: antisemitism då och nu

Fördjupning:

Hur känns det att bli utsatt?

Bildikon: Avancerad övning

Syftet med övningen är att konkretisera och väcka tankar kring hur det känns att bli hånfullt skildrad av någon annan.

Tidsåtgång: 15–20 minuter

Genomförande: Se till att eleverna är respektfulla mot varandra när de utför övningen.

 • Dela in eleverna i par och ställ dem på kö, så att den ena (person 1) står framför och den andre (person 2) bakom.
 • Person 1 får nu till uppgift att gå avslappnat runt i rummet, person 2 går bakom och försöka imitera den andres gångstil. För att göra det lite lättare kan du be dem fundera på hur fötterna och knäna vänder sig, tar de långa eller korta steg, hur går armarna, hur stöder nacken upp huvudet?
 • När du ser att person 2 har gångstilen under kontroll, ber du den som går först att kliva till sidan och iaktta. Den som går ska nu försöka hålla gångstilen.
 • Efter en stund kan du be dem försöka överdriva någonting i gångstilen, först lite, sedan mer och till sist så att gångstilen blir tydligt karikerad.
 • Samtala om hur det kändes att se något i ens egen gångstil överdrivet och förlöjligat, vid behov samtala om respekt mot varandra och vad som är okej beteende.

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till föreställningen Spelman på taket (2019–2020). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Dagens goda gärning – upp till bevis!

Är det svårt att göra en god handling för någon annan? Måste det alltid vara någonting stort eller viktigt man gör för att någon annan ska uppskatta det? Hur känns det när någon gör gott för en och hur känns det att göra gott? Dags att testa!

Tidsåtgång: 2 lektioner

Ni behöver: O.LIKA:s uppdragskort. Vill man göra egna kort med annat innehåll går också det bra.

Förberedelser:   Man kan gärna inleda med en gemensam diskussion utgående från följande frågor. Vill man ha fler frågor är det bara att fylla på:

 • Vad betyder det att vara snäll?
 • Hur ser vi om någon känner sig osäker?
 • Hur ser vi om någon är ledsen?
 • Hur känns det när någon gör något gott för dig?
 • Hur känns det i dig när du gör något gott för någon annan?
 • Varför ska man vara god och snäll?
 • Kan man göra goda gärningar bara för andra människor?

Genomförande: Gå tillsammans igenom uppdragskortet och diskutera vad de olika uppdragen innebär. Kom överens hur ni ska använda dem och vilket gemensamt mål ni ska ha. Måste alla uppdrag genomföras eller bara ett visst antal? Hur lång tid får det ta? Ska man dokumentera skriftligt eller kanske ta foto av det man gör? Korten är även poängsatta enligt svårighetsgrad ifall man istället vill göra det till ett spel och räkna poäng.

När uppdragen är genomförda redovisas de på överenskommet sätt. Då kan man också tillsammans fundera på vad som kändes speciellt svårt att göra eller vad som gick lättare än man trodde.

Uppdragskort:

Pdf-version för utskrift:

Länk till en pdf-version av Uppdragskorten (förgående bilder).

Vad är godhet?

Syftet med övningen är att de unga ska få undersöka begreppet godhet.

Tidsåtgång: Rastaktivitet för hela skolan

Genomförande: Gör en egen undersökning kring godhet på er skola. Sätt upp en stor lapp i skolans korridor med frågan: Vad är godhet? Låt eleverna svara på frågan på post- it lappar som de sedan sätter upp bredvid frågan.

Låt frågan stå en vecka eller under annan överenskommen tid och plocka därefter ner lapparna. Det kan vara intressant att läsa upp svaren och prata kring temat godhet på t.ex. morgonsamlingen.

 • Vad kan ni göra på er skola för att skapa ett gott klimat?
 • Varför är godhet så aktuellt just nu, här, idag?

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till föreställningen Acts of Goodness (2015). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


Respektbollen

I den här övningen får gruppen tillsammans fundera på vad respekt är och om man kan gradera den i en skala?

Tidsåtgång: 1 lektion 

Ni behöver: whiteboard / krittavla 

Genomförande: Läraren ritar en cirkel på tavlan. Eleverna får ge förslag på olika sätt att visa respekt. Ledaren skriver in förslagen i cirkeln (respektbollen). Från respektbollen ritar man sedan en vågrät linje. Därefter får eleverna fundera på beteenden som inte är respektfulla. Ju värre beteendet är, desto längre bort från bollen skriver man det.  

Efteråt kan man diskutera varför det är bra och tryggt för alla att hållas innanför respektbollen samt förklara att det är på vars och ens eget ansvar att hållas där. Det är viktigt att betona att man varje dag kan välja hur man vill göra. Diskutera vad som händer om man går utanför bollen, ut på linjen. Om en går ut på linjen är det lätt hänt att flera går, och så kan ett otrevligt beteende normaliseras. Det i sin tur leder lätt till att det otrevliga beteendet tilltar. Då kommer man allt längre bort från det respektfulla.  

Man behöver inte vara bästa kompis med alla, men man måste visa respekt. 

Övningen ingår i Barnavårdsföreningens material: Vi i klassen

Länkikon

Länk till: Vi i klassen 


Stoppövning

Genom övningen får eleverna öva på att möta varandra med respekt. Övningen gör eleverna medvetna om sina egna och varandras gränser.  

Bildikon: Dramaövning

Tidsåtgång: 1 lektion

Genomförande:

 • Be eleverna gå runt i rummet, låt dem stretcha armar, axlar och nacke för att värma upp kroppen och öka koncentrationen.
 • Gör eleverna medvetna om varandra och utrymmet genom att fylla utrymmet tillsammans. Uppmuntra dem att söka tomma ytor medan de hela tiden rör på sig.
 • Be dem ta ögonkontakt med varandra och dela med sig av ett leende, det skapar bra stämning i gruppen. Låt dem därefter skaka hand och hälsa på varandra. Detta gör att eventuell nervositet i kroppen får utlopp på ett positivt sätt
 • Fortsätt övningen med att göra dem medveten om sin egen kropp och var de tycker det är okej eller inte okej att bli rörd av en annan människa. Låt eleverna fortsätta gå runt i rummet. När pedagogen säger stopp ska de så fort som möjligt ta ett par åt sig. När alla har ett par ger pedagogen en uppmaning, de ska koppla ihop två kroppsdelar med varandra. T.ex. axel med axel, hand med hand, knä med knä osv. Håll er till neutrala områden på kroppen och undvik de som kan uppfattas som känsliga.

Efter övningen kan ni fundera tillsammans med eleverna om det finns delar på kroppen man inte ska röra på en annan person, utan den personens tillåtelse.

 • Vad betyder ordet respekt?
 • Vad betyder det att man beter sig respektlöst mot en annan människa?
 • Har du sett någon bete sig respektlöst mot en annan människa?
 • Vad är hänsyn?

Berätta för eleverna att allt som diskuteras under denna lektion ska stanna i det här klassrummet. Påminn dem att de ska visa respekt mot varandra och de tankar, känslor och frågor som dyker upp under lektionen, det vill säga använd inte det som sägs under denna lektion som ett medel att förtrycka någon annan.

Om man känner man att man vill prata med någon efter lektionen så kan man vända sig till pedagogen, hälsovården eller någon annan trygg vuxen/person man litar på.

Övningen ingår i Barnavårdsföreningens material: Vi i klassen 

Länkikon

Länk till: Vi i klassen


Kroppsuppfattning – att förhålla sig respektfullt

Genom övningen får eleverna öva på att möta varandra med respekt. Övningen gör eleverna medvetna om sina egna och varandras gränser.  

Bildikon: Dramaövning

Tidsåtgång: 20 minuter

Genomförande:

 • Be eleverna gå runt i rummet, låt dem stretcha armar, axlar och nacke för att värma upp kroppen och öka koncentrationen.
 • Gör eleverna medvetna om varandra och utrymmet genom att fylla utrymmet tillsammans. Uppmuntra dem att söka tomma ytor medan de hela tiden rör på sig.
 • Be dem ta ögonkontakt med varandra och dela med sig av ett leende, det skapar bra stämning i gruppen. Låt dem därefter skaka hand och hälsa på varandra. Detta gör att eventuell nervositet i kroppen får utlopp på ett positivt sätt.
 • Fortsätt övningen med att göra dem medveten om sin egen kropp och var de tycker det är okej eller inte okej att bli rörd av en annan människa. Låt eleverna fortsätta gå runt i rummet. När pedagogen säger stopp ska de så fort som möjligt ta ett par åt sig. När alla har ett par ger pedagogen en uppmaning, de ska koppla ihop två kroppsdelar med varandra. T.ex. axel med axel, hand med hand, knä med knä osv. Håll er till neutrala områden på kroppen och undvik de som kan uppfattas som känsliga.

Efter övningen kan ni fundera tillsammans med eleverna om det finns delar på kroppen man inte ska röra på en annan person, utan den personens tillåtelse.

 • Vad betyder ordet respekt?
 • Vad betyder det att man beter sig respektlöst mot en annan människa?
 • Har du sett någon bete sig respektlöst mot en annan människa?
 • Vad är hänsyn?

Berätta för eleverna att allt som diskuteras under denna lektion ska stanna i det här klassrummet. Påminn dem att de ska visa respekt mot varandra och de tankar, känslor och frågor som dyker upp under lektionen, det vill säga använd inte det som sägs under denna lektion som ett medel att förtrycka någon annan.

Om man känner man att man vill prata med någon efter lektionen så kan man vända sig till pedagogen, hälsovården eller någon annan trygg vuxen/person man litar på.

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken Stop! Här går min gräns! (2018). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

#ActsOfGoodness

Bildikon: Mediaövning

Starta en godhetskampanj på er skola som går ut på att undersöka goda gärningar. Ni kan utforma er egen kampanj eller använda er av det exempel som finns här nedan. Hur vill ni göra goda gärningar synliga?

Del 1

Tidsåtgång: 1 vecka

Ni behöver: lappar, postlåda eller motsvarande

Genomförande: Uppmana eleverna att under en veckas tid vara extra uppmärksamma om de utför några goda gärningar eller tar emot en god gärning. Eleverna skriver ner de goda handlingarna på lappar som ni samlar in i en låda på kansliet.

Alternativt använda er av mentimeter.com och låta eleverna skicka in sina berättelser där. Skapa då en ny presentation. Använd funktionen ”Speetch bubble” och skapa en fråga för presentationen, t.ex. Vad är en god handling? Dela med dig av dina upplevelser. Skicka ut länken till eleverna och låt dem fylla på med berättelser.

Del 2

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Genomförande: Presentera berättelserna på ett konstnärligt sätt i skolan. T.ex. kan eleverna i bildkonst välja en berättelse som de vill inspireras av och skapa målning / ta en bild till och redigera.

Del 3

Tidsåtgång: Kvällstid

Genomförande: Ordna en utställning på skolan, bjud till exempel in elevernas föräldrar och syskon.

Del 4

Tidsåtgång: Kan pågå en längre tid

Genomförande: Ta sedan alstren och berättelserna och publicera dem vartefter på era sociala medier under #ActsOfGoodness. Utmana en annan skola att samla in goda gärningar.

Tips:

Det engelska uttrycket ”Pay It Forward” beskriver hur man som tack för en god gärning i sin tur hjälper någon annan (än den som utförde den goda handlingen från början) och att godheten på så vis ges vidare. Det kan också vara intressant för eleverna att vara uppmärksamma på. Vinkla kampanjen till #PayItForward och se hur goda gärningar sprider sig på er skola liksom ringar på vattnet. 

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till föreställningen Acts of Goodness (2015). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


Goda och onda gärningar – The Movie

Bildikon: Mediaövning

Hur ser goda gärningar ut bland oss människor i dagens samhälle?  Vad ser du som en god gärning? I övningen får eleverna i ord och levande bilder ge en egen definition på godhet.

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Ni behöver: Egen telefon, pekplatta, filmredigeringsprogram på mobil enhet.
Lego-minifigurer, små leksaksfigurer eller mjukisdjur med olika karaktärer.

Förberedelser: Reflektera och diskutera i smågrupper på 3–4 elever:

 • I vilka situationer har du upplevt eller sett ondhet?
 • I vilka situationer har du upplevt eller sett godhet?

Genomförande:

Arbeta i smågrupper och skapa en kort filmsekvens med 2–3 leksakskaraktärer där en handling upplevs som ond. Välj en av de idéer som kom fram under första diskussionen eller en annan som känns mer relevant.

Skapa därefter en filmsekvens med samma tema där en motsatt handling upplevs som god. Ordna filmvisning. Titta tillsammans på filmerna om de goda gärningarna och försöka identifiera vilken sorts godhet som filmen försöker visa.


Den dagen, min berättelse 

Bildikon: Skrivövning

Vi har nog alla varit med om någon speciell händelse i livet som påverkat oss mycket. Eleverna får i denna övning skriva en kort text och berätta vad som hände och framförallt vad de lärde dig.

Tidsåtgång: 1–2 lektioner 

Ni behöver: Anteckningsmaterial, skrivmaterial, pekplatta, dator med tillgång till Internet 

Genomförande: Titta gemensamt på filmen Inte en främling  av Teskedsorden t.ex. på Youtube.

I filmen har vi hört några olika personer berätta saker de varit med om och vad de lärt sig av händelserna.

Länkikon

Länk till: Inte en främling (3:40) av Teskedsorden

Nu är det din tur. Du har säkert varit med om någon betydelsefull, lärorik händelse eller mött en person som du lärde dig något viktigt av. Skriv en kort text och berätta vad som hände och framförallt vad du lärde dig. Något som du tror att andra kan ha nytta av att få höra. Tänk på att skriva texten så att det känns bra att andra får höra den.  

Texterna kan sedan samlas in anonymt eller med namn och sättas upp på en vägg i klassrummet. Den som önskar kan illustrera sin text med ett foto eller en ritad bild. Vill man hellre samla texterna digitalt kan men renskriva dem och föra in i en gemensam Padlet. 

Man kan också välja att eleverna läser upp sin egen text – eller en anonym klasskamrats text framför klassen.  

Förslag på rubriker:  

 • Vi ska alla älska någon 
 • Alla har saker som vi kan lära från varandra 
 • Stå på dig! Du är bra!  
 • Var inte en främling 

Om man vill jobba vidare digitalt så kan eleverna filma varandra med en platta / telefon när de läser upp texterna. De korta filmsnuttarna kan visas i klassen på gemensam skärm.  

Tips! På filmens hemsida finns flera öppna berättelser att läsa och arbeta vidare med.  


Vågar jag hjälpa? – forumspel

Dramaövning

Har eleverna någon gång varit med om en situation där någon annan eller de själva känt sig utsatta? Forumspel är ett kreativt sätt att belysa konfliktsituationer där någon är i underläge (är förtryckt) och tillsammans undersöka olika lösningar.

Tidsåtgång: En lektion eller mera

Ni behöver: ett A4-papper åt varje elev, extra attribut (halsdukar, kepsar, glasögon…)

Genomförande: Eleverna börjar med att skriva ner olika situationer (händelser) med tydliga konflikter, där någon är i underläge, en förtryckt situation. Det kan handla om mobbning, diskriminering eller kränkningar.

Eleverna går runt och läser vad det står på lapparna. De ställer sig vid en lapp som de tycker är intressant. Den lapp där det står flest elever är den ni börjar med. Eleven som skrivit lappen berättar kort om situationen, tillsammans går ni igenom händelseförloppet och diskuterar.

 • Hitta på fyra olika lösningar för personen som är i underläge, hur kan den själv hantera och lösa konflikten?
 • Skriv ner förslagen på fyra olika papper och placera ut dem i rummet.
 • Varje elev väljer den lösning som är mest intressant att testa och går och ställer sig vid det förslaget (pappret).
 • I mindre grupper skapar de tillsammans en gestaltning (minidrama) över situationen, lösningen och testar ut den. Det handlar inte om att hitta rätt lösningar på ett problem, utan många olika förslag på hur man kan tackla en situation.

Var noga med att använda attribut (t.ex. mössor eller annat) som kan representera karaktärerna i situationerna. Visa situationerna för varandra och samtala kring dem.

 • Hitta på alternativa lösningar till situationen, med utgångspunkt att man fokuserar på medlöparens roll. Finns det medlöpare i situationen? 
 • Vad kan man göra som medlöpare för att lösa en konflikt? Låt eleverna fortsätta testa de alternativa lösningarna.
 • Samtala om hur eleverna upplevde forumspelet. Vad väckte det för tankar och känslor?

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till föreställningen Acts of Goodness (2015). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


O.LIKA:s logo