Snabbt & enkelt

Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Vad är hem för dig?

Bildikon: Dramaövning

Syftet med övningen är att väcka elevernas tankar kring vad ett hem är eller kan vara.

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Ni behöver: en ärtpåse eller motsvarande kastföremål

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Våga vara dig själv

Övningens primära mål är att ge eleverna energi och möjlighet att hitta sitt fysiska och sensitiva jag. Det betyder att bli medveten om sin kropps och sina känslors möjlighet till kommunikation och uttryck.

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Vad är godhet?

Syftet med övningen är att de unga ska få undersöka begreppet godhet.

Tidsåtgång: Rastaktivitet för hela skolan

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Träna på att ta ögonkontakt

Syftet med övningen är att öka elevernas kommunikativa förmåga och göra dem uppmärksamma på hur de kan bekräfta andra och själva vill bli bekräftade.

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Gåvan

I denna övning ska eleverna stå i en cirkel och mimande ge en gåva med hjälp av rörelser och gester till följande person. Den personen gissar sedan vad gåvan är.

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Länk till övningen

Övningen är framtagen av Ad Astra.


Livets lotteri

Bildikon: Mediaövning

Tänk om du föddes som en annan person i en annan miljö? Låt eleverna utforska “Livets lotteri” på Rädda barnens hemsida.

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Skriv av dig

Övningen handlar om att komma i kontakt med och sätta ord på sina inre tankar, känslor och frågor

Bildikon: Skrivövning

Tidsåtgång: 10–20 minuter

Ni behöver: A4–papper och en penna.

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Här är jag

I denna övning ska eleverna kommunicera med hjälp av rörelser, använda kroppsspråk och gester. Övningen handlar om att våga ta plats, uttrycka sig och vara uppmärksam på vad den andre berättar, vilket stärker självförtroendet, självkänslan och samarbetsförmågan.

Tidsåtgång: 5–10 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


O.LIKA:s logo