Februari

Under februari

Vecka SEX

Alla unga behöver kunskap om kropp, sex och relationer. Vecka 6 i februari firar man Vecka SEX i Norden.

Länkikon

Länk till: Om sexualfostran (hivpoint.fi)

Under februari

Mediekunskapsvecka

Mediekunskapsveckan är en temavecka som ordnas i syfte att förstärka mediefärdigheterna hos barn, unga och vuxna. Mediekunskapsveckan koordineras av Nationella audiovisuella institutet KAVI.

Länkikon

Länk till: Flaskpost i mediehavet

Bekanta dig med material från Mediekunskapsskolan, Flaskpost i mediehavet – empatiska färdigheter genom mediefostran.

5 februari

Runebergsdagen

Varje år serveras runebergstårtor landet runt till minnet av Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg. Visste du att melodin i Vårt land också är Estlands nationalsång, men har en annan text eller att Vårt land var nära att bli Sveriges nationalsång vid 1900-talets början?

6 februari

Samiska nationaldagen

I Finland bor ca 7000 samer och bland dessa talas tre olika språk. Samerna är Nordeuropas enda ursprungsfolk. Samerna i Finland, Sverige och Norge har ett gemensamt sameting men samer finns även i Ryssland. Vad känner du till om samerna?

Länk till materialet

Länk till DivED-pdf om Samiska Nationaldagen.

12 februari

Finlands nationella teckenspråksdag

Visste du att teckenspråket inte är internationellt utan alla länder har ett eller flera teckenspråk? I Finland har vi två nationella teckenspråk: det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Teckenspråk har också dialekter. Finlands första dövskola grundades 1846 i Borgå.

Källor:

Länkikon

Länk till: Finlands dövas förbund

Länkikon

Länk till: Dövas museum


Länk till DivED-pdf om stödtecken

Länk till DivED-pdf om Nyheter på teckenspråk

14 februari

Vändagen & Alla hjärtans dag

Historiskt har vi under denna dag firat helgonet Valentinus som har gett sitt namn till Valentines Day som firas i USA. I Finland är denna dag till för att vi ska komma ihåg våra vänner och hur man upprätthåller och skapar vänskap. Har du gjort nån god gärning idag?

Video:
Vad betyder godhet för dig?

Länk till videon

Övningar:
Dagens goda gärning

Länk till övningen

#ActsOfGoodness

Länk till övningen

21 februari

Internationella dagen för modersmål

Unesco inrättade den internationella modersmålsdagen 1991 för att främja språklig mångfald.

Vilka modersmål har vi i Finland?

Vilket är ens modersmål om man pratar flera språk hemma?

Video:
Vad betyder ditt modersmål för dig?

Länk till videon

28 februari

Kalevala och den finska kulturens dag

Elias Lönnroth sammanställde på 1800-talet det som vi idag känner till som Kalevala. Berättelserna är troligtvis mycket äldre än så och har förts vidare från mun till mun genom många generationer. Konstnären Akseli Gallen-Kallelas konst har sedan påverkat vår bild av personerna i Kalevala. Visste du att Sagan om ringen-böckerna av Tolkien har influerats av Kalevala till ganska stor del?


Länk till DivED-pdf om Kalevala och den finska kulturens dag.

Under februari – mars

Maslenitsa
Illustrerad bild av en Maslenitsagumma.

Maslenitsa hör ihop med den annalkande våren och påsken och betyder smörfesten och motsvarar fastlag eller karnevalen före fastan.

Länk till materialet

Materialet är framtaget av Ad Astra

Länk till januari
Länk till mars
O.LIKA:s logo