Fakta om sexuell mångfald

Sexualitet

Bildikon: Läsövning

Sexualitet är ett ord som hänvisar till vem vi blir attraherade av, dvs. vem vi blir kära i, vem vi vill bli tillsammans med, vem vi vill ha sex med (det är upp till läraren att bestämma enligt klassens mognad om det är OK att tala om sex eller om det lämnas på “bli kär i” -nivå).


Sexuell läggning

Sexuell läggning handlar om vilket kön de personer har som du blir kär i och attraherad av.


Heterosexualitet

Heterosexualitet betyder att man blir kär i personer av annat kön än en själv.


Homosexualitet

Homosexualitet betyder att man blir i personer av samma kön som sig själv.

Illustration på två män som står bredvid varandra och formar händerna till ett hjärta.

Bisexualitet/pansexualitet

Bisexualitet betyder att man blir kär både i personer av samma och annat kön som sig själv, dvs. att man blir kär “oberoende av kön”. Förut tänkte man att det betydde både kvinnor och män, men nuförtiden tänker man att det hänvisar till alla kön, även icke-binära (koppla tillbaka till förra temat).

Pansexualitet betyder samma sak, att man blir kär i personer oberoende av kön.


Asexualitet

Asexualitet betyder att man nog kan bli kär i andra, ha romantiska känslor för andra och vilja vara tillsammans med andra och även kanske bilda familj, men att man inte har sexuella känslor. Asexuella vill oftast alltså aldrig ha sex. Det är normalt hos alla människor att man har tidsperioder då man inte vill ha sex, men hos asexuella är det ett längre tillstånd där man alltså inte alls är intresserad av sex.

Länk till övningarna kring sexuell mångfald

Länk tIll övningarna

O.LIKA:s logo