Bibliotek

Illustrerad bild av olika bokryggar med olika teman.

Välkommen till biblioteket!  

Tillsammans med personal från Vasa stadsbibliotek har vi fyllt vårt bibliotek med böcker som bland annat berör frågor kring likabehandling, identitet, mångfald, icke-diskriminering, mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.  

Med litteraturens hjälp vill vi förmedla vikten av att undvika kategorisering av människor utifrån hudfärg, etnicitet, kön, språk och religion eller någon annan egenskap. Det är viktigt att elever och barn förstår att alla har rätt att bygga upp sin identitet fritt och att alla behöver få bli sedda som individer, inte som representanter för någon egenskap de har. Tillsammans ska vi försöka riva och undvika stereotypier. 

Hoppas att dessa böcker kan få somliga att känna igen sig, andra att vidga sina perspektiv och bredda normen.  

Vi har även sammanställt en del övningar kring litteratur som kan användas i samband med läsningen. Ni hittar ni länken längst ner på sidan.

Trevliga lässtunder till er! 

Åk 4-6

Mänskliga rättigheter
Böcker om mänskliga rättigheter och barns rättigheter  

Amnesty International: We are all born free: Universal declaration of human rights in pictures 

Om mänskliga rättigheter 

Johansson i Backe, Kerstin: Som om jag inte fanns  

Om barnets rätt till eget språk, barnets rätt att bli hörd, barnets rätt till trygghet  

Swärd, Susann: Rätt lätt 2

Om barnets rättigheter i vardagen, jämställdhet, att få vara sig själv, att få tänka och tro som man vill 

Widmark, Martin: Talmannens hämnd: en politisk thriller  

Om barns rätt till en egen talan, barns rättigheter 

Wahldén, Christina:  Falafelflickorna  

Om barns rättigheter, hedersvåld, tvångsäktenskap, drömmar, hopp, varje människa kan göra skillnad

Zak, Monica: Finns det vargar i Sverige?  

Om en familj på flykt, flickors utsatthet, flickors rättigheter 

Identitet
Böcker som handlar om jämställdhet, tar upp och river könsrelaterade stereotypier och berättar om sexuell mångfald och sexuella minoriteter

Bell, Cece: Superdövis  

Om viljan att inte sticka ut eller vara annorlunda 

Boyne, John: Pojken som svävade

Om mångfald, att få vara sig själv, diskriminering  

Walliams, David: Dennis hemlighet

Om könsrelaterade stereotypier, könsroller, att få vara sig själv 

Brooks, Ben:  Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda

Sanna berättelser om fantastiska pojkar som förändrat världen utan att döda drakar

Brooks, Ben:  Sagor för barn som vågar vara annorlunda:

Sanna berättelser om flickor  och pojkar som gått sin egen väg 

Eriksson Sandberg, Moa & Susso, Eva:  Du är inte ensam Stargirl

Om vänskap, utanförskap, drömmen och rätten att få vara sig själv, sexuell läggning, skilsmässa

Salminen, Ida & Salminen, Riikka: Tarinoita suomalaisista tytöistä, jotka muuttivat maailmaa

Om flickor och  kvinnor som förverkligat sina drömmar och förändrat världen

Skotte Pekkari, Maria:  Hockey, bänkvärmare och bögar 

Om grupptryck, förväntningar, kärlek, vikten av att få vara sig själv, hopp, homosexualitet

Jägerfeld, Jenny:  Brorsan är kung 

Om att få vara den man vill, att bli accepterad, att få leva ut som man är, könsidentitet

Lövestam, Sara:  Skarven  

Om kärlek, vänskap, mobbning, sorg, genus, transsexualitet

Tuomi, Elina:  Itsenäisiä naisia, 70 suomalaista esikuvaa  

Om flickor och kvinnor som förebilder, könsrelaterade stereotypier, jämställdhet 

Olika kulturer, lika värde 
Böcker som behandlar mångfald, kulturer, minoriteter, jämlikhet, likabehandling och icke-diskriminering 

Dömstedt, Tomas:  Martin Luther King – Ett liv

En lättläst biografi

Dömstedt, Tomas:  Rosa Parks – Ett liv

En lättläst biografi

Kotka, Riikka:  Kaiken maailman juhlat

Om högtider och traditioner i olika kulturer runt om i världen

Parland, Milena:  När månen skrattade och andra sagor berättade i vårt land

Sagor och berättelser från hela världen

Stalfelt, Pernilla:  Vem är du? En bok om tolerans

Om likheter, olikheter, utanförskap, rädsla

Taikon, Katarina:  Katitzi-böckerna

Om romer, människovärde, fördomar, främlingsfientlighet, rasism, allas lika värde

Taikon, Katarina:  Katitzi och Swing

Taiko, Katarina:  Katitzi i ormgropen

Taikon, Katarina:  Katitzi rymmer

Taikon, Katarina:  Katitzi och Lump-Nicke

Taikon, Katarina:  Katitzi i skolan

Taikon, Katarina:  Katitzi, Rosa och Paul

Zak, Monica: Finns det vargar i Sverige?

Om en familj på flykt, osäkerhet och rädsla, flickors utsatthet, flickors rättigheter

Människor på flykt
Böcker som behandlar teman som att lämna sitt hem, att flytta och bygga något nytt. (Berättelser om asylsökande och flyktingar, flyktingskap, utanförskap, hopp och mod)

Becevic, Zulmir:  Du och jag mot världen

Om utanförskap

Boyne, John:  Pojken i randig pyjamas

Om ett möte mellan två pojkar under andra världskriget

Issa, Rania:  Det flygande tältet: Drömmar från ett flyktingläger

Om att leva på flykt, vänskap, rädslor, hopp och drömmar

Jansson, Tove:  Kometen kommer

Om att fly sitt trygga hem

Jansson, Tove:  Småtrollen och den stora översvämningen

Katajavuori, Savolainen:  Mennään jo naapuriin

Om barnfamiljer i Finland och deras berättelser (åk 1-4)

Marsh, Katherine:  Under samma himmel

Om barn på flykt, förintelse, rasism, hat, att känna sig ensam och utanför, vänskap, civilkurage

Morpurgo, Michael:  Min vän skuggan

Om att fly undan krig, att vara på flykt, hitta trygghet i ett nytt land

Strock, Åsa:  Milos flykt

Om att vara på flykt och leva som gömd i ett främmande land, ensamhet, längtan efter vänner

Straarup Söndergaard, Per: Anton på farlig mark

Om empati och vänskap

Zak, Monica: Finns det vargar i Sverige?

Om en familj på flykt, osäkerhet och rädsla, flickors utsatthet, flickors rättigheter

Hjältar och förebilder
Böcker som behandlar hjältemod och uppoffring

Brooks, Ben:  Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda

Sanna berättelser om fantastiska pojkar som förändrat världen utan att döda drakar

Brooks, Ben:  Sagor för barn som vågar vara annorlunda

Sanna berättelser om flickor och pojkar som gått sin egen väg

Favilli, Elena & Cavallo, Fransesca:  Godnattsagor för rebelltjejer

100 berättelser om fantastiska kvinnor 

Favilli, Elena & Cavallo, Fransesca:  Godnattsagor för rebelltjejer 2

Lundgren, Gunilla:  Askungen i Rinkeby

Om en romsk flickas vardag, en tjej som klarar sig

Salminen, Ida & Salminen, Riikka:  Tarinoita suomalaisista tytöistä, jotka muuttivat maailmaa

Om flickor och kvinnor som förverkligat sina drömmar och förändrat världen

Tuomi, Elina: Itsenäisiä naisia, 70 suomalaista esikuvaa

Om flickor och kvinnor som förebilder, könsrelaterade stereotypier, jämställdhet

Virtanen Leena & Pellicioni , Sanna:  Suomen supernaisia 1. Minna! Minna Canthin uskomaton elämä ja vaikuttavat teot

Om jämställdhet och likabehandling

Bilderböcker kring svåra teman

Anrell, Lasse:  Vi och dom andra

Om flyktingkrisen

Davies, Nicola & Cobb, Rebecka:  Dagen då kriget kom

Om ensamkommande barn, flyktingar, krig

Hedman, Sofia:  Flickan som blev varg

Om att visa sig själv, flickor, snällhet, ilska

Lindenbaum, Pija:  Pudlar och pommes

Om flykt och att inte vara välkommen

Lindenbaum, Pija:  Doris drar

Om familjekonflikter och flickstyrka

Murray Brodin, Kristina:  Varför gråter pappan?

Om fördomar om känslor och kön

Sanna, Francesca:  The Journey (eng.)

Om att vara rädd, krig, flykt, båtresor

Williams, Karen Lynn:  Fyra fötter, två sandaler

Om vänskap, flyktingläger, flykt

Åk 7-9

Mänskliga rättigheter och barns rättigheter
Böcker om mänskliga rättigheter och barns rättigheter  

Yousafzai, Malala:  Jag är Malala

Om mänskliga rättigheter, barnets rättigheter

Orwell, George:  Djurens gård: en saga

Om ojämlikhet, allas lika värde

Taikon, Katarina:  Katitzi barnbruden

Om barnäktenskap, utsatthet, diskriminering, fördomar, nationella minoriteter

Taikon, Katarina:  Katitzi på flykt

Om orättvisa, nationella minoriteter

Identitet
Böcker som behandlar identitet, självbild, jämställdhet, könsmångfald, sexuella minoriteter. Böcker som river stereotypier

Abdel-Fattah, Randa:  Tio saker jag hatar med mig själv

Om identitet, att våga visa sig som den man är

Ahlund, Anna:  Saker ingen ser

Om lhbtiq-identitet, samkönad kärlek

Albertalli, Becky:  Bara tre ord

Om att söka efter sin identitet, kärlek, sexuell läggning, “att komma ut”

Asptjärn, Åsa:  Rimligt lyckade ögonblick

Om att (om)definiera sig själv, att söka sin identitet

Brooks, Ben:  Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda

Sanna berättelser om fantastiska pojkar som förändrat världen utan att dödad drakar

Brooks, Ben:  Sagor för barn som vågar vara annorlunda

Sanna berättelser om flickor och pojkar som gått sin egen väg

Diakité, Jason Timbuktu:  En droppe midnatt

Om ursprung, identitet, motstånd, rasism och längtan efter tillhörighet

Favilli, Elena & Cavallo, Fransesca:  Godnattsagor för rebelltjejer

100 berättelser om fantastiska kvinnor

Favilli, Elena & Cavallo, Fransesca:  Godnattsagor för rebelltjejer 2

Furmark, Anneli & Steinholm, Monika:  Närmare kommer vi inte

Om unga människors längtan och vuxenblivande, om kärlek som kan vara svår att greppa, om en kärlek till en annan av samma kön

Hubara, Koko:  Bruna flickor

Om identitet, rasism, förebilder, feminism

Holma, Jenni, Järvenpää, Veera & Tervonen, Kaisu:  Näkymätön sukupolvi: ei-binäärisiä ihmisiä

Om könets mångfald, om att vara icke-binär, varken man eller kvinna, identitet

Hyltmark, Ebba:  Jag kan nästan känna solen

Om förälskelse och identitet

Kankare, Wolf:  Miska Pähkinä -sarjakuvaromaani

Om könsmångfald och identitet

Kolu, Siri:  Kesän jälkeen kaikki on toisin

Om könsmångfald, mångfald, minoriteter, identitet, likabehandling

Levithan, David:  Någon dag

Om normer och fördomar, jaget, identitet, kön, genus

Lindström, Agnes:  Hata Gustavsberg

Om identitet, att söka och finna sig själv, sexualitet, kärlek

Mathieu, Jennifer:  Moxie

Om kvinnokraft och gemenskap, uppror mot sexism, att säga ifrån, att inte ducka

Moeyaert, Bart:  Kärleken vi inte förstår

En skildring av en familjs komplicerade kärlek till varandra, en familj i upplösning, syskonskap

Salminen, Ida & Salminen, Riikka:  Tarinoita suomalaisista tytöistä, jotka muuttivat maailmaa

Om flickor och kvinnor som förverkligat sina drömmar och förändrat världen

Schiefauer, Jessica:  Pojkarna

Om identitet, kön, genus, uppväxt, förvandling, kärlek och systerskap

Simukka, Salla:  Kun enkelit katsovat muualle

Om sexuell mångfald, identitet

Simukka, Salla:  Minuuttivalssi

Om sexuell mångfald, identitet

Simukka, Salla:  Viimeiset

Om sexuell mångfald, identitet

Solin, Déa:  En spellista för sömnlösa nätter

Om det förvirrade tillståndet strax innan vuxenlivet

Strandberg, Mats:  Slutet

En relationshistoria, att hitta mening med livet, om att vara ung men inte ha framtiden framför sig och inte kunna bli den man vill

Teskedsorden (red):  Inte en främling

41 berättelser om identitet och mångfald

Tuomi, Elina:  Itsenäisiä naisia, 70 suomalaista esikuvaa

Om flickor och kvinnor som förebilder, könsrelaterade stereotypier, jämställdhet

Walldén, Yrsa:  Flickvänsmaterial

Om vänskap, kärlek, sexualitet

Walldén, Yrsa:  Allt jag inte sa

Om att växa upp, kärlek

Wennstam, Katarina:  Har du ingen humor?

En snabbguide till jämställdhet

Wester, Johanna & Olofsson, Diana (red.):  Saker jag hade velat veta när jag var 15

Om självbild, prestation, kroppen, att få ta plats, att vara sig själv, könsroller, alkohol, objektifiering, skolan, drömmar, om alternativ till den ensidiga kvinnobilden

Wickholm, Julia:  Olivia för alltid

Om vänskap, familj, kärlek, längtan och svek, könsidentitet, om att skapa sin egen identitet

Woodson, Jacqueline:  Brun flicka drömmer

Om att söka efter tillhörighet och sin plats i världen, rasism, social utsatthet, sexuell identitet

Icke-diskriminering

Adichie, Chimamanda, Ngozi:  Alla borde vara feminister

Om genus, jämställdhet

Ahmed, Samira:  Kärlek, hat och andra filter

Om islamofobi, hat, rädsla och rasism, kulturkrockar, vänskap, hopp och möjligheter

Askling, Emma:  Definitivt okysst

Om vänskap, osäkerhet, att känna sig annorlunda, att våga stå upp för den man är

Hubara, Koko: Bruna flickor – Känsloessäer

Om identitet, rasism, förebilder, feminism, om att bli ifrågasatt

Mafi, Tahereh:  En ocean av kärlek

Om rasism, fördomar, utanförskap, vänskap, familj

Moles, Tarja: The Xenophobe’s Guide to the Finns

Om stereotyper och förutfattade meningar om oss själva, sett av andra

Ndow Norrby, Fanna:  Svart kvinna

Om identitet, rasism, ojämlikhet, existensberättigande

Novák-Rosengren, Ralf:  5768 visningar på Youtube

Om identitet, ursprung, nationella minoriteter, fördomar, rasism

Thomas, Angie:  The Hate U Give

Om rasism, diskriminering, social utsatthet

Thomsgård, Lina (red):  En annan historia: om Barumskvinnan, Mama Masika och 49 andra personer alla bör känna till

Om kvinnor som gjort avtryck i vår historia

TNKVRT:  Var kommer du ifrån, egentligen?

Instagramkontot TNKVRT har samlat berättelser om vardagsrasism i en bok

Whitehead, Colson:  Den underjordiska järnvägen

Om slaveriets historia, jakten på ett värdigt liv

Woodson, Jacqueline:  Brun flicka drömmer

Om att söka efter sin tillhörighet och plats i världen, rasism, social utsatthet, sexuell identitet

Människor på flykt
Böcker som behandlar teman som att lämna sitt hem, att flytta och att bygga något nytt. Berättelser om asylsökande och flyktingar, utanförskap och mellanförskap

Becevic, Zulmir:  Du och jag mot världen

Om utanförskap

Marsh, Katherine:  Under samma himmel

Om barn på flykt, förintelse, rasism, hat, att känna sig ensam och utanför, vänskap, civilkurage

Nazari, Aboozar:  24 dagar till ett nytt liv

Om en ung pojkes flykt till Sverige, en flyktings drömmar, oro och längtan efter en trygg tillvaro, moral, religion, normer, familj

Satrapi, Marjane:  Persepolis: The Story of a Childhood

Om människor på flykt, mänskliga rättigheter, barnets rättigheter, krig

Satrapi, Marjane:  Persepolis 2, kotiinpaluu

Om människor på flykt, mänskliga rättigheter, barnets rättigheter, krig

Taikon, Sofia & Lundgren, Gunilla:  Sofia Z4515

Om förintelsen av romer

Teller, Janne: Om det var krig i Norden

Om tolerans, medmänsklighet, att förstå vad det innebär att vara flykting

Tiitinen, Esko-Pekka:  Neljän tuulen paita

Om människor på flykt, fördomar och stereotypier, likabehandling

Hjältar och förebilder
Böcker om och med berättelser om människor vi bör minnas och inspireras av

Brooks, Ben:  Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda

Sanna berättelser om fantastiska pojkar som förändrat världen utan att dödad drakar

Brooks, Ben:  Sagor för barn som vågar vara annorlunda

Sanna berättelser om flickor och pojkar som gått sin egen väg

Favilli, Elena & Cavallo, Fransesca:  Godnattsagor för rebelltjejer

100 berättelser om fantastiska kvinnor

Favilli, Elena & Cavallo, Fransesca:  Godnattsagor för rebelltjejer 2

Hubara, Koko:  Bruna flickor

Om rasism, feminism, medborgarpåverkan

Ndow Norrby, Fanna:  Svart kvinna

Salminen, Ida & Salminen, Riikka:  Tarinoita suomalaisista tytöistä jotka muuttivat maailmaa

Om flickor och kvinnor som förändrat världen, könsrelaterade stereotypier

Thomsgård, Lina (red.):  En annan historia

Om Barumkvinnan, Mama Masika och 49 andra personer alla bör känna till

Tuomi, Elina:  Itsenäisiä naisia, 70 suomalaista esikuvaa

Om könsrelaterade stereotypier, jämställdhet, motarbeta traditionella könsroller

Wester, Johanna & Olofsson, Diana (red.):  Saker jag hade velat veta när jag var 15

Om självbild, prestation, glädje, kroppen, att få ta plats, att vara sig själv, könsroller, alkohol, objektifiering, skolan, drömmar, om alternativ till den ensidiga kvinnobilden

Yousafzai, Malala:  Jag är Malala Om mänskliga rättigheter, barns rättigheter

Fred och konflikter

Frank, Anne:  Dagbok

Om förföljelse och förintelse

Nakazawa, Keiji:  Hiroshiman poika 1 & 2

En mangaserie om krig sett med barnets ögon)

Taikon, Katarina:  Z1234

Om förföljelse av romer, fördomar, diskriminering, andra världskriget

Yousafzai, Malala:  Jag är Malala

Om aktivism, mänskliga rättigheter, barnets rättigheter, förebilder

Fried, Hédi:  Frågor jag fått om Förintelsen

Om andra världskriget och förintelsen

Bilderböcker kring svåra teman

Anrell, Lasse:  Vi och dom andra

Om flyktingkrisen

Davies, Nicola & Cobb, Rebecka:  Dagen då kriget kom

Om ensamkommande barn, flyktingar, krig

Hedman, Sofia:  Flickan som blev varg

Om att visa sig själv, flickor, snällhet, ilska

Lindenbaum, Pija:  Pudlar och pommes

Om flykt och att inte vara välkommen

Lindenbaum, Pija:  Doris drar

Om familjekonflikter och flickstyrka

Murray Brodin, Kristina:  Varför gråter pappan?

Om fördomar om känslor och kön

Sanna, Francesca:  The Journey (eng.)

Om att vara rädd, krig, flykt, båtresor

Williams, Karen Lynn:  Fyra fötter, två sandaler

Om vänskap, flyktingläger, flykt

Bibliotekets litteraturövningar:

Länk tIll bibliotekets litteraturövningar.
O.LIKA:s logo