Augusti

12 augusti

Internationella ungdomsdagen

Visste du att ni som är unga idag är den största generationen unga som någonsin funnits? Nästan hälften av världens befolkning är under 25 år och de flesta bor i utvecklingsländer. Samtidigt som ni har en fantastisk möjlighet att öka på mänsklighetens välstånd, är det också ni som drabbas väldigt hårt av de orättvisor som råder.

Därför instiftades Internationella ungdomsdagen år 1999 av FN. Med dagen vill FN ge de unga en röst samtidigt som man ger världen en möjlighet att uppmärksamma ungdomsfrågor.

Så här säger António Guterres, FN:s generalsekreterare:

“The hopes of the world rest on young people. Peace, economic dynamism, social justice, tolerance — all this and more, today and tomorrow, depends on tapping into the power of youth.”

Länkikon

Länk till: International Youth Day 2020 med världskarta över alla de evenemang som arrangeras

Länk till juli
Länk till september
O.LIKA:s logo