April

Under mars – april

Påsk

Påsk är en så kallad rörlig helg vilket innebär att den firas olika datum, allt från den 22 mars till den 25 april. Själva benämningen “påsk” kommer från namnet på den judiska påsken pesach, som firas till minne av uttåget ur Egypten. Även om påsken är främst en kristen högtid har den många inslag av gamla hedniska traditioner.

Länkikon

Länk till: Vetamix artikel och material om påsken

2 april

Internationella autismdagen

Hos personer som har autism bearbetar hjärnan information på ett annat sätt än vad den gör hos de flesta andra. Ännu är forskarna inte alldeles säkra på vad som orsakar det, men man tror att det beror på dels ärftliga faktorer, dels biologiska. Autism visar sig på olika sätt, man kan exempelvis ha specialtalanger – som ett fantastiskt minne – eller så kan man ha andra intressen som visar sig i något slag av expertis.

Autistiska personer kan ofta upprepa ett visst beteende, tycka att det är jobbigt med kroppslig beröring eller få obehagskänslor av olika ljud eller dofter. Alla personer är olika och visar lite olika symptom, därför pratar man idag om AST – Autismspektrumstörning.

Internationella autismdagen firas för att öka medvetenheten om autism och för att påminna oss om att vi alla är unika varelser.

Vilken är din specialtalang?

Lankikon

Länk till pdf om autismspektrum från Autismiliitto.fi

5 april

Den gyllene regelns dag

Den gyllene regeln handlar om det som så gott som alla religioner har gemensamt – ta hand om och bry er om varandra. Gör mot andra som som du själv vill bli behandlad låter ganska bekant visst?

Vad mer har vi alla gemensamt?

Övning:
En god människa i olika traditioner (Den gyllene regeln)

Länk till övningen

7 april

Världshälsodagen

Initiativtagare till världshälsodagen som firats sedan år 1950 är Världshälsoorganisationen (WHO). Med den här dagen vill man påminna om WHO:s grundande (som ägde rum 1948) men kanske främst göra oss medvetna om olika hälsorelaterade teman som är viktiga för organisationen.

För varje år väljs ett nytt tema och årets tema (2020) är Sjuksköterskor och barnmorskor. Utan dem skulle hälso- och sjukvården inte fungera och just nu finns det inte tillräckligt många av de yrkesgrupperna i världen. Därför vill WHO bland annat att alla medlemsstater ska se till att tillgången på utbildad personal tryggas.

Känner du någon sjuksköterska eller barnmorska? Varför tror du hen har valt just det jobbet?

8 april

Romernas nationaldag

Romernas internationella dag eller nationaldag firas denna dag för att uppmärksamma romernas kultur och historia samt deras rättigheter. Romerna bor utspridda över många länder i världen och har från och med 1971 haft en egen flagga. De första romerna kom till Finland på 1500-talet.

Vad betyder det att ha ett eget land?


Länk till DivED-pdf om Romernas nationaldag.

9 april

Agricola-dagen

I början av 1500-talet kunde ingen skriva eller läsa på finska. Skrev man så gjorde man det främst på latin, tyska eller svenska och det var få som kunde det. Mikael Agricola föddes i svenskspråkiga Pernå och lärde sig kanske finska från sin mor.

Han arbetade bland annat som rektor i Katedralskolan I Åbo och var den första som gav ut en bok på finska vid namn ABC-boken. Sättet att skriva baserade han på svenskans sätt att skriva och senare översatte han även bland annat nya testamentet och lilla katekesen till finska. Han kallas grundare av det finska skriftspråket och denna dag firar vi förutom hans minne även finska språket.

Länk till mars
Länk till maj
O.LIKA:s logo