Allas lika värde – övningar

Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Varannan sekund tvingas en människa fly från sitt hem

Bildikon: Läsövning

Årligen ger FN:s flyktingorgan UNHCR ut en rapport med namnet: Global trends, Forced displacement, där de med hjälp av överskådlig statisk berättar för läsaren om hur många som just då var på flykt i världen.  I slutet av 2018 var 70,8 miljoner människor på flykt, vilket var 2,3 miljoner mer än året innan. Det betyder att varje dag tvingades 37 000 människor fly från sina hem. Hur många är på flykt idag?

Tidsåtgång: 30–60 minuter

Ni behöver: möjlighet att göra sökningar på Internet

Länkikon

Länk till: FN:s rapport från 2017 som även innehåller bilder och berättelser där flyktingar själva berättar om sin situation.

Länkikon

Länk till video som presenterar statistiken för år 2017 (på engelska).

Länkikon

Länk till: FN:s rapport från 2018

Länkikon

Länk till: Video som presenterar statistiken från 2018 (på engelska).

Genomförande: Om du väljer att lyfta fram denna statistik för eleverna, använd dig gärna av detta citat från videon. Låt det fungera som tankeställare och ingång till en djupare diskussion.


”Det här är liv, inte siffror.
Liv som betalar priset för en värld i konflikt”

– citat ur video

 • Vad tänker du på när du hör ordet flykting?
 • Vad är en flykting?
 • Känner du någon som har flytt?
 • Varför flyr människor?
 • Hur kan man hjälpa de som flyr?
 • Vad gör att man inte längre kan bo kvar på en plats?
 • Har du bett om hjälp någon gång?
 • Har du hjälpt någon?
 • Har du någon gång stått upp för någon annan person?
 • Hur vill du bli ihågkommen? Vad vill du lämna för avtryck?

Fördjupning:

Mer aktuell fakta

Låt eleverna besöka FN:s webbsida och söka efter nyare information kring hur många som är på flykt idag, hur de har det i flyktinglägren runt om i världen, varifrån de kommer och varför de är på flykt.  

Länkikon

Länk till: FN:s webbsida

Stillbilder / statyer

Frusna bilder som byggs av gruppens medlemmar för att fokusera på ett visst konkret ögonblick eller på en fysisk framställning av frågorna ni diskuterat.

Minidrama, improvisation

Gruppen arbetar i smågrupper för att hitta en egen tolkning av en valfri situation (frågorna ni diskuterat).

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till TIU programmet Världen är så stor (2018). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


Vem är de utsatta idag?

Judar världen över kämpar fortfarande för att få leva i trygghet i samhället.

Tidsåtgång: Förberedelse hemma + 2 lektioner

Genomförande: Ge som hemuppgift åt eleverna att titta på en intervju från TV-programmet ”Malou efter 10”, där en judisk familj i Sverige berättar om sin rädsla att öppet visa att de är judiska.

Bildikon: Diskussionsövning
 • Vilka tankar, känslor och frågor väcker det?
 • Vilka andra grupper finns det idag som är utsatta för rasism, diskriminering och utanförskap?
 • Har det blivit en norm att hat mot folkgrupper får förekomma?
 • Så pass att vi inte lägger märke till det längre?
 • Vad vill ni göra för att skapa en förändring?
 • Vad kan elevernas familj göra för att vara med och påverka?

Ge eleverna i uppgift att diskutera frågan hemma och tillsammans komma på en konkret plan för vad de kan göra där de bor. Presentera planerna i par, mindre grupper eller inför hela klassen, beroende på den tid som finns till förfogande. Syftet är att belysa judarnas situation idag,  andra utsatta folkgrupper i liknande situationer och hur läget är där eleverna bor.

Länkikon

Länk till: ”Judiska mamman Jenny: Svårt att leva öppet judiskt i Sverige – Malou Efter tio (TV4)”, 2018 (15:16)

OBS! Eftersom det inte är tillåtet att titta på filmklipp gemensamt i en klass bör förberedelserna inför denna uppgift genomföras till exempel som hemuppgift.

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till föreställningen Spelman på taket (2019–2020). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


Livets lotteri

Tidsåtgång: 1 lektion

Bildikon: Mediaövning

Genomförande: Låt eleverna utforska “Livets lotteri” på Rädda barnens hemsida. Där får man snurra hjulet i livets lotteri, ser var man kunde ha fötts och vilka förhållanden som råder där. Det kan väcka många tankar, känslor och frågor hos de unga.  

Länkikon


Länk till: Livets lotteri, om att födas någon annanstans

© Wasa Teater. Ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till TIU programmet Världen är så stor (2018). Vill du boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


Jag är inte rasist, men…

Bildikon: Avancerad övning

Vi kanske tänker att rasism är något som inte längre finns, men tyvärr har vi ännu en bit att gå. I den här övningen ser vi närmare på hur rasism kan se ut idag. 

Tidsåtgång: En till flera lektioner  

Ni behöver: Boken Svart kvinna av Fanna Ndow Norrby – 9789127152793 

Genomförande: Läs inledningen för att bekanta er med varför boken blev till. Bekanta er med olika uttalanden ur boken enligt kategorierna 

 • “Jag är inte rasist, men…” 
 • “Komplimanger” 
 • “Skämt” 
 • “Wow, är du svensk / Wow, kommer du från Sverige?” 

Diskutera vad de olika kategorierna betyder och vilka slags uttalande som ni tror kan kategoriseras som sådana, läs sedan några av citaten och diskutera exempelvis: 

 • Vilka nackdelar finns med att ge fejkkomplimanger?  
 • Kan man verkligen gottgöra ett dåligt / elakt / rasistiskt uttalande genom att säga att det var ett skämt?  
 • Kan man egentligen avgöra vilken nationalitet en person har på basis av utseende?  

Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Finlands historia


Det är inte så länge sen som många finländska barn tvingades fly till Sverige för att komma undan kriget i sitt hemland, det är inte heller länge sen som nästan hela Karelen skulle tömmas på folk när det övergick i rysk ägo. Kanske eleverna har någon i sin släkt som tvingats bryta upp och lämna den plats de kallade hem?

Tidsåtgång: 3–5 lektioner

Genomförande: Eleverna förbereder frågor som de kan använda för att intervjua en släkting eller en person i deras närhet. Det kan också vara en person som kan återge en släktings historia. Om eleverna inte hittar någon som de kan intervjua så kan de söka information och berättelser på nätet och i böcker.

Bildikon: Mediaövning

Uppgiften är att samla in information om hur det var när finländare tvingades på flykt. Om det finns elever som har föräldrar som nyligen anlänt till Finland, får de väldigt gärna dela med sig av sin historia.

Låt sedan eleverna komplettera intervjuerna med annan viktig information för att kunna skapa en bra berättelse. Låt den som delat med sig av berättelsen läsa igenom den och göra eventuella korrigeringar.

Presentation: Be eleverna sedan återge berättelserna för klassen.

Sammanfattning: Avsluta med att diskutera vad de lärt sig av berättelserna, vad kände de till tidigare – vad var nytt för dem? Vilka tankar väcker berättelserna och denna uppgift?

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till TIU programmet Världen är så stor (2018). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Våga ta en personlig risk för någon annan

Tidsåtgång: 10–20 minuter

Ni behöver: varsin stol

Genomförande: Nu gäller det för eleverna att vara modiga och ställa upp för varandra. Eleverna tar varsin stol, placerar den någonstans i utrymmet och sätter sig. En elev utses till tjuv, den stiger upp och ställer sig utmed ena väggen en bit bort från stolen.

Bildikon: Dramaövning

Tjuven börjar med små steg ta sig mot den tomma stolen. Resten av eleverna ska försöka förhindra tjuven från att sätta sig på stolen. Det gör de genom att en person springer och sätter sig på stolen innan tjuven hinner fram. Det betyder i sin tur att en annan stol blir ledig som tjuven kan ta. Då måste en annan person springa och sätta sig på den stolen, vilket gör att en annan stol blir ledig och någon måste sätta sig på den. När tjuven hinner sätta sig, så blir det den person som senast satt på stolen den nya tjuven.

Genom övningen får eleverna träna på att samarbeta, tänka strategiskt i grupp och hjälpa varandra. Samtala efteråt hur det kändes och vilka tankar övningen väckte. Prata om vad det betyder att stå upp för någon annan.

 • Vad innebär uttrycket ”att ställa upp för någon annan” för eleverna?
 • Vad är civilkurage?
 • Hur kan man få en grupp människor att ställa upp för någon som är utsatt?
 • Har de erfarenheter av situationer där de själva eller någon annan person hjälpt/försvarat någon som varit i underläge?

Tankar för pedagogen kring övningen; Om ingen elev springer och sätter sig på den tomma stolen, behöver det inte betyda att övningen misslyckats. Tvärtom så kan det leda till en djupare diskussion och insikt för eleverna. Samtala om övningens symboliska betydelse och prova igen.

Om du vill kan du efter hand sätta till regler:

 • Be den första tjuven gå riktigt långsamt så gruppen hinner reagera, öka takten efter hand.
 • Om man stiger upp från en stol får man inte sätta sig på samma stol igen. Det vill säga man får inte ångra att man ställer upp för någon annan.
 • Man får inte rädda två stolar efter varandra. 

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till TIU programmet Världen är så stor (2018). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


Lika eller olika – alla har vi samma rättigheter

Övningen öppnar upp för samtal kring normer, alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Tidsåtgång: 15–30 minuter

Genomförande: Eleverna går runt i rummet, huller om buller och blandar sig med varandra. Se efter så att eleverna inte rör vid varandra, armarna ska hänga avslappnat vid sidorna.

Bildikon: Dramaövning

När pedagogen klappar i händerna tar alla ett par åt sig, den som råkar stå närmast. Paren får därefter i uppgift att hitta på någonting som gör dem lika (det kan t.ex. vara ett gemensamt intresse, något de tycker om, kläder de har på sig, hårfärg) och någonting som skiljer dem åt. Eleverna gör två statybilder av sina fynd.

När alla par är klara, går de ihop med ett annat par och visar statybilderna för varandra. Det andra paret får gissa vad statybilderna föreställer.

Be därefter eleverna gå runt i rummet igen. Denna gång ska de bilda grupper på tre. Fortsätt övningen tills hela gruppen är tillsammans och ska hitta en likhet och någonting som skiljer alla åt.

Reflektion: Samtala efteråt om de tankar, känslor och frågor övningen väckte.

 • Vilka likheter och olikheter finns det i gruppen?
 • Vilka fördelar finns det med att vara olika?
 • Vilka fördelar finns det med att vara lika?
 • Hur uppfattar eleverna att samhället ser på olikheter och likheter?
 • Vad är en norm?
 • Varför finns det normer?
 • Vad är normkritik?
 • Varför är man normkritisk?
 • Har övningen väckt några tankar kring människors lika eller olika värde?
 • Behandlas alla lika idag?
 • Hur kan vi vara med och bygga en värld där alla människor behandlas lika?

© Wasa Teater. Övning ur kunskapsboken (för- och efterarbete) i anknytning till TIU programmet Världen är så stor (2018). Vill du ha hjälp att omsätta övningen eller boka våra tjänster (workshop). Kontakt: teaterpedagog@wasateater.fi


O.LIKA:s logo