Språk och kultur

Textillustration där det står flera ord och meningar inom temat: Språk och kultur, tradition, teater, film, litteratur, konst, musik, levnadssätt i samhälle, berättelser

Kultur förknippas ofta med underhållning, till exempel konst eller musik, men kultur är mycket mer än så. För att få en bild av vad som avses med ”kultur” kan man se på det ur två olika perspektiv: samhällsperspektiv och människoperspektiv.

Om vi börjar med att titta på kultur ur samhällsperspektivet, så handlar det om vad som förenar oss och olika folkgrupper, till exempel språk och värderingar. Det handlar också om hur man lever tillsammans. Vilka gemensamma berättelser och traditioner har man, vilka lagar och regler? Man kan säga att kultur är ”levnadssättet hos ett helt samhälle”.

Om vi istället ser på människoperspektivet, så hittar vi just konsten och musiken men inte bara det. Vi hittar allt det som handlar om människans skapande och kreativitet: litteratur, film, teater och mycket mer! Kultur är viktig för oss människor och i forskning har man till och med kommit fram till att både det att utöva kultur och ta del av den, gör att vi mår bättre och att våra liv blir roligare.

Språket är en viktig del av kulturen. Det är via det som vi lär oss förstå oss själva men också att förstå andra. Språket kan dessutom sägas ge makt för att vi kunna styra över våra egna liv, men också påverka det samhälle som man bor i. Språket är en del av vem vi är.

Med hjälp av O.LIKA:s material kan ni i klassen tillsammans jobba vidare med frågor kring Språk och kultur


Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Allas rätt till eget språk 

Med hjälp av den här övningen vill vi väcka insikt om språkets och modersmålets betydelse. 

Tidsåtgång: 1 lektion 

Ni behöver: O.LIKAS film: Vad betyder ditt modersmål för dig?

Länk till övningen

Vad är våra gemensamma normer?

Bildikon: Diskussionsövning

Känner eleverna till vad en norm är? Syftet med övningen hjälpa eleverna förstå vad normer är och att normer inte alltid behöver vara negativa.

Tidsåtgång: 5–15 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Jämför traditioner

Även om vi delar en tradition, så kan den se väldigt olika ut för olika människor. Denna övning gör eleverna uppmärksamma på hur olika vi kan fira en och samma tradition, trots att den till en början kan se väldigt likadan ut. 

Tidsåtgång: 15–20 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Modersmålets sång 

Bildikon: Diskussionsövning

I den här övningen reflekterar vi över betydelsen och vikten av modersmål och språk samt språklig och nationell identitet.

Tidsåtgång: 1 lektion 

Ni behöver: Möjlighet att lyssna till Modersmålets sång

Länk till övningen

Vadå kultur? 

Vad är kultur? Var finns kultur? Hur ser kultur ut? Varför finns kultur?

Tidsåtgång: 1 lektion 

Ni behöver: O.LIKAS film: Vad är kultur? med Annika Jokela  

Länk till övningen

Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Se till era egna traditioner

Bildikon: Mediaövning

Genom denna övning får eleverna lära sig mer om sina egna traditioners historia och levandegöra dem på visuellt sätt.

Tidsåtgång: 2 lektioner

Ni behöver: möjlighet att göra sökningar på Internet

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Vad är finländskt? 

Bildikon: Diskussionsövning

Med övningen vill vi belysa mängden av olika uppfattningar av vad som är finländskt och svårigheten att definiera vad som kan anses vara finländskt.  

Tidsåtgång: 1 lektion 

Ni behöver: pekplatta, dator eller smarttelefon samt tillgång till en digital anslagstavla (ex. Padlet). För en analog version behövs blädderblock, post-it lappar och pennor. 

Länk till övningen

Vem är egentligen normal?

Med den här övningen vill vi väcka insikt om hur vi socialiseras till att se fenomen som normala. Genom att få distans till det som vi tar för givet kan vi bättre respektera olikhet. 

Tidsåtgång: 1 lektion 

Ni behöver: klipp/bilder/case att undersöka och diskutera kring (exempelvis dans runt julgran; dans runt midsommarstång; påskhare…) 

Länk till övningen

Very XX Problems

Vad är speciellt för min by eller stad och för oss som bor här? I den här övningen går vi till botten vem vi är och vilka våra gemensamma drag är. 

Bildikon: Mediaövning

Tidsåtgång: En – många lektioner beroende på hur stort ni vill göra det! 

Ni behöver: smarttelefonpekplatta eller dator. För analog version skolans anslagstavla eller motsvarande.  

Länk till övningen

Jag – en världsmedborgare

Med den här övningen vill vi åskådliggöra att vi alla är mer internationella än vi kanske tror eller är medvetna om.   

Tidsåtgång: 1–2 lektioner 

Ni behöver: världskarta, gemensam stor för klassen och egna mindre åt eleverna 

Länk till övningen

Övertyga mig!

I den här övningen planerar och genomför eleverna självständigt ett forskningsarbete om ett land de är intresserade av. Syftet är att de ska få så många av sina klasskompisar som möjligt att ”flytta med dem”.

Tidsåtgång: 5–6 lektioner 

Ni behöver: smarttelefonpekplatta eller dator, uppslagsverk  

Länk till övningen

Vad sjunger de egentligen?

I den här övningen reflekterar vi över finländsk identitet och samhälle samt hur detta lyfts fram och tolkas i musik. Vi jämför också olika länders nationalsånger för att se hur man väljer att framställa det egna landet. 

Tidsåtgång: 1 lektion 

Ni behöver: Möjlighet att lyssna till Modersmålets sång och sången Vår tid, Vårt land. 

Länk till övningen

Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Träna på att ta ögonkontakt

Bildikon: Dramaövning

Syftet med övningen är att öka elevernas kommunikativa förmåga och göra dem uppmärksamma på hur de kan bekräfta andra och själva vill bli bekräftade.

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Här är jag

I denna övning ska eleverna kommunicera med hjälp av rörelser, använda kroppsspråk och gester. Övningen handlar om att våga ta plats, uttrycka sig och vara uppmärksam på vad den andre berättar, vilket stärker självförtroendet, självkänslan och samarbetsförmågan.

Tidsåtgång: 5–10 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Träna på att tolka symboler och signaler

Bildikon: Dramaövning

Syftet med de här tre följande övningarna är att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Genom övningarna får eleverna träna på att tolka kroppsspråk, mimik, gester, röst och undertext.

Tidsåtgång: 5–15 minuter / övning, samt en hel dag

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Åskådliggör utvecklingen

Traditioner kan upplevas som någonting tryggt och återkommande, en ritual som man upprepar, trots det är våra traditioner i ständig förändring. Varje generation gör sitt avtryck. Genom denna övning kan du på ett roligt och konkret sätt åskådliggöra den förändringen.

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Utveckla en traditionell folkdans

Bildikon: Mediaövning

En koreograf baserar oftast sina danser på en traditionell stil som den lärt sig och den bakgrund den har som dansare, men den sätter oftast också till något som utvecklar dansen till någonting nytt.

Tidsåtgång: 1–2 lektioner

Ni behöver: möjlighet att göra sökningar på Internet

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Framtidsbrevet

Bildikon: Skrivövning

Syftet med övningen är att eleverna ska värdesätta sin roll i generationskedjan och känna glädje i att få uttrycka sig i skrift.

Tidsåtgång: 30–90 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Vad betyder tradition?

Syftet med övningen är att eleverna ska få en mer färgad bild av traditioner och deras betydelse för gemenskapen.

Tidsåtgång: 15–30 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Var en influencer

Bildikon: Mediaövning

Se bakåt i vår historia och på idag. Har vi människor lärt oss någonting eller upprepar vi samma misstag fast i nya kontexter? Titta på videon med Greta Thunberg. På vilket sätt är Greta en influencer? Vad ger hon för intryck?  Vad har hon lämnat för avtryck?

Tidsåtgång: 2 lektioner

Ni behöver: ordbehandlingsprogram eller papper och penna

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Temahelheter

Att vara same

Dihtosis är De Unga Akademins (Nuorten Akatemia) och Sametingets ungdomsråds samprojekt med syftet att öka medvetenhet om samer och samekultur hos unga i Finland. Inom Dihtosis har man utvecklat ett metodpaket som innehåller 18 uppgifter i tre olika temakategorier: samer, ursprungsbefolkning och kultur. Genom att kombinera uppgifterna kan man bygga en lektion eller en hel temadag kring ämnet.

Bild på en same som sitter på en släde som dras av en ren.
Länk till materialet

Materialet är framtaget av Dihtosis


Maslenitsa

Maslenitsa hör ihop med den annalkande våren och påsken och betyder smörfesten och motsvarar fastlag eller karnevalen före fastan.

Illustration av en kvinna i Maslenitsa-utstyrsel.
Länk till materialet

Materialet är framtaget av Ad Astra


Nouruz

Nouruz firas under vårdagjämningen och på ett väldigt stort geografiskt område, från Turkiet, Iran, Irak, Afghanistan, Azerbadjan, Georgien ända till ugurerna i norra Kina.  De här platserna har i tiden varit delar av, eller influerats starkt av det persiska imperiet. Nouruz är välkänt för sitt festbord Haft sin.

Illustration av en kvinna i Nouruz-utstyrsel.
Länk till materialet

Materialet är framtaget av Ad Astra


Månfesten

Månfesten eller Midhöstfestivalen firas i Kina och stora delar av Östasien. Under festnatten går man ut och beundrar fullmånen, som den här tiden på året anses vara ovanligt rund och stor. Många spanar också efter kaninen i månen! Under festen äter man runda månkakor och släkten samlas.

Illustration av månfest
Länk till materialet om Månfesten

Materialet är framtaget av Ad Astra


Sukkot

Sukkot är en rolig fest, speciellt för barn, eftersom man ska bygga en hydda, och helst bo i den under sju dagars tid. Kojan måste byggas utomhus, under bar himmel.  Under festen minns man judarnas flykt från slaveriet hos Farao och ökenvandringen. Man njuter också av höstens goda frukter.

Illustration av Sukkot. På bilden syns tre kojor i ett landskap.
Länk till materialet

Materialet är framtaget av Ad Astra