Identitet

Textillustration där det står flera ord och meningar inom temat: Jag är, identitet, personlighet, tankar, mig själv, min självbild, mina åsikter

”Vem är jag?”, är en fråga som inte alltid är så lätt att besvara, det finns ju så mycket som gör oss till den vi är!


En del av oss, grunden, har vi med oss ända från det vi föddes och den plats där vi växte upp. Andra delar av oss förändras över tid och formas av hur vi förhåller oss till vår omvärld och allt som vi är med om. Vi påverkas av de människor vi umgås med och av allt som vi lär oss.

Man kan säga att identitet är känslan av att jag är jag. Med mina tankar och åsikter, med min personlighet. Hur ser jag på mig själv – vad är viktigt för mig och hur vill jag vara? Det är när vi ställer oss de frågorna som vi utvecklar vår självbild och bygger vår identitet. 

Bilden av oss själva påverkas och stärks också av hur andra människor ser på oss, om de bekräftar oss och ser oss som viktiga. På samma sätt som vi blir bekräftade, är det också viktigt att vi ser och bekräftar andra. Vi har alla rätt att få känna stolthet över oss själva. Över den vi är och vad vi gör.  

Med hjälp av O.LIKA:s material kan ni i klassen tillsammans jobba vidare med frågor kring Identitet


Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Vad är hem för dig?

Bildikon: Dramaövning

Syftet med övningen är att väcka elevernas tankar kring vad ett hem är eller kan vara.

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Ni behöver: en ärtpåse eller motsvarande kastföremål

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Våga vara dig själv

Övningens primära mål är att ge eleverna energi och möjlighet att hitta sitt fysiska och sensitiva jag. Det betyder att bli medveten om sin kropps och sina känslors möjlighet till kommunikation och uttryck.

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Jag och osäkerheten

Bildikon: Läsövning

I övningen funderar vi utgående från en text skriven av då 16-åriga Paola Björklund, på frågor kring hur det är att växa upp och söka sig själv.

Tidsåtgång: 1 lektion

Ni behöver:    Paola Björklunds text           

Länk till övningen

Bekräfta en känsla

Bildikon: Avancerad övning

Övningen ger eleverna möjlighet att känna att varje känsla är viktig och att de har rätt att känna olika känslor, det ger eleverna mod att våga ta emot andras känslor både positiva och negativa och hantera dem på ett bra sätt.

Tidsåtgång: 30 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


100 år av könsroller

Det är inte någons fel att jämställdhetsproblemen finns, samtidigt är det allas eftersom vi dagligen är med och bidrar till att upprätthålla vissa strukturer.

Tidsåtgång: 2 lektioner

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Inledande diskussion kring könsmångfald

Bildikon: Diskussionsövning

Den här övningen går igenom några enkla regler för hur man diskuterar kring könsmångfald och sexuell mångfald.

Tidsåtgång: 10–20 minuter

Länk till övningen

Materialet har tagits fram av Panda Eriksson.


Inledande diskussion kring sexuell mångfald

Bild på Pandas Tips & Råd

Den här övningen går igenom några enkla regler för hur man diskuterar kring könsmångfald och sexuell mångfald.

Tidsåtgång: 10–20 minuter

Länk till övningen

Materialet har tagits fram av Panda Eriksson.


Privilegiegången – Ta ett steg!

Denna övning kan med fördel göras både som introduktion och avslutning till mångfaldstemat. Introduktion eftersom den fungerar som en ögonöppnare för hurudana frågor som ska behandlas samt hurudana frågor som kan vara relevanta och viktiga för de personer som lever sin vardag på ett sätt som är icke-normativt.

Tidsåtgång: 1 lektion

Länk till övningen

Materialet har tagits fram av Panda Eriksson.


Att vara sig själv

Eleverna får tillsammans fundera på normer kring sexualitet.

Tidsåtgång: 1 lektion

Länk till övningen

Materialet har tagits fram av Panda Eriksson.


Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Jag – en detektivhistoria

Bildikon: Mediaövning

Vad vi heter är ofta väldigt självklart för oss, men det kan finnas en lång och spännande historia bakom det namn vi fått. I den här övningen ser vi närmare på våra namn och vad de betyder.

Tidsåtgång: 2 lektion

Ni behöver:    Pekplatta, dator eller smarttelefon, papper, penna. I steg 2: föräldrar och släktingar.

Länk till övningen

Faktarutor kring könsmångfald

Bildikon: Skrivövning

Eleverna får bekanta sig med termer och begrepp som handlar om könets mångfald.

Tidsåtgång: 1 lektion

Länk till övningen

Materialet har tagits fram av Panda Eriksson.


Faktarutor kring sexuell mångfald

Eleverna får bekanta sig med termer och begrepp som handlar om sexuell mångfald.

Tidsåtgång: 1 lektion

Länk till övningen

Materialet har tagits fram av Panda Eriksson.


Normer i familj, samhälle och skola

Bildikon: Avancerad övning

Detta är en elevcentrerad övning som styrs av elevernas förhandskunskap och intresse. Vi skapar en stor gemensam tankekarta över normer/påståenden vi kommer på och binder sedan ihop dem till relevanta metoder eller förhållningssätt: ifrågasättande, icke-diskriminering, godkännande

Tidsåtgång: ca 2 lektioner (dubbeltimme) Övningen fungerar som fortsättning på tidigare moduler så att eleverna har grundläggande verktyg att analysera.

Länk till övningen

Materialet har tagits fram av Panda Eriksson.


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Där kön spelade roll

Bildikon: Skrivövning

Övningar försöker få eleverna att ifrågasätta könsnormer som fängslar oss i tanken om att kvinnlighet görs och uttrycks på ett visst sätt och manlighet görs ett annat.

Tidsåtgång: En lektion

Länk till övningen

Materialet har tagits fram av Panda Eriksson.


Vi är alla unika

Övningen handlar om identitet och förstärker elevernas känsla av att de är en egen person med en egen personlighet, egna tankar, känslor och åsikter.

Bildikon: Bildkonstövning

Tidsåtgång: 20–30 minuter

Ni behöver: A3-papper + pennor

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Jag – en sann historia

Bildikon: Bildkonstövning

I den här övningen försöker vi granska oss själva, vem vi är och hur vi i våra egna ögon ser ut.

Tidsåtgång: 1–3 lektioner

Ni behöver: Digitala eller analoga självporträtt av olika människor, både kända och okända. Pekplatta, dator eller anteckningsmaterial. Material till självporträtt (olje- eller vattenfärg, lera, kamera/smarttelefon…)

Länk till övningen

Skriv av dig

Övningen handlar om att komma i kontakt med och sätta ord på sina inre tankar, känslor och frågor

Bildikon: Skrivövning

Tidsåtgång: 10–20 minuter

Ni behöver: A4–papper och en penna.

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Min självbild

Övningen gör eleverna medvetna om hur de ser på sig själva samtidigt som du som pedagog kan få en inblick i deras självbild och på så sätt kunna vara ett bättre stöd till dem.

Tidsåtgång: 15–20 minuter

Ni behöver: ritpapper och pennor

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


O.LIKAs logo