Allas lika värde

Textillustration där det står flera ord och meningar inom temat: Allas lika värde, rättighet, fördomsfri, medmänsklighet, empati, respekt

I FN:s förklaring om mänskliga rättigheter kan man läsa att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det betyder att det inte spelar någon roll vilken färg ens hud är, varifrån man kommer, vilken religion man har eller vem man älskar: vi är alla lika mycket värda. Alltid.

Eftersom vi alla är lika värda har vi också samma rättigheter. Om man blir sämre behandlad av någon av orsakerna som nämns ovanför, så kan det vara en fråga om diskriminering. Det är viktigt att komma ihåg vi alla har ett ansvar för att se varandras värde och att inte diskriminera andra.

För att speciellt se till barnens rättigheter har FN också formulerat en skild barnkonvention som innehåller mänskliga rättigheter för barn. Här sägs, förutom att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Med hjälp av O.LIKA:s material kan ni i klassen tillsammans jobba vidare med frågor kring Allas lika värde! 

Länk till videor och uppgifter kring Livia Fränkel.

Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Varannan sekund tvingas en människa fly från sitt hem

Bildikon: Diskussionsövning

Eleverna får i denna övning fundera på vad det betyder att vara flykting och om de som elever kan påverka flyktingars vardag på något sätt.

Tidsåtgång: 30–60 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Jude i fångläger

Bildikon: Diskussionsövning

Det är för många svårt att förstå de grymma händelserna under 1940-talet, att de verkligen ägde rum. Utgående från Livias berättelse försöker vi i den här övningen betrakta livet i koncentrationslägret.

Tidsåtgång: 1 lektion

Länk till övningen

Vem är de utsatta idag?

Hur ser judarnas situation ut idag? Judar världen över kämpar fortfarande för att få leva i trygghet i samhället.

Tidsåtgång: Förberedelse hemma + 2 lektioner

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Livets lotteri

Bildikon: Mediaövning

Tänk om du föddes som en annan person i en annan miljö? Låt eleverna utforska “Livets lotteri” på Rädda barnens hemsida.

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Hatprat, nej tack!

Tankar kring insändare om rasism i dagens Finland.

Tidsåtgång: 30 minuter

Länk till övningen

Lort eller människa?

Diskussionsövning

Elevdiskussion kring medmänsklighet

Tidsåtgång: 20 minuter

Länk till övningen

Civilkurage

Detta är en värderingsövning där eleverna får ta ställning kring olika påståenden som berör civilkurage och rasism. Övningen baserar sig på Rosa Parks välkända bussfärd.

Tidsåtgång: 20–30 minuter

Länk till övningen

Tankemoln: Stop!

Illustration av olika tomma pratbubblor.

Vad gör man om nån pratar illa om andra?

Tidsåtgång: 30 minuter

Länk till övningen


Jag är inte rasist, men…

Bildikon: Avancerad övning

Vi kanske tänker att rasism är något som inte längre finns, men tyvärr har vi ännu en bit att gå. I den här övningen ser vi närmare på hur rasism kan se ut idag. 

Tidsåtgång: En till flera lektioner  

Ni behöver: Boken Svart kvinna av Fanna Ndow Norrby 

Länk till övningen

Undersöka

Finlands historia

Läsövning

Faktasökning kring finländska krigsbarn. Kanske eleverna har någon i sin släkt som tvingats bryta upp och lämna den plats de kallade hem?

Tidsåtgång: 3–5 lektioner

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Faktabank

Eleverna får söka upp svåra ord och begrepp inom jämställdhet.

Tidsåtgång: 1-2 lektioner

Länk till övningen

Yttrandefrihet – gränslöst eller inte?

Bildikon: Avancerad övning

Eleverna skapar en portfolio kring mänskliga rättigheter.

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Länk till övningen

Skapa

Rumstavla: Civilkurage

Bildikon: Bildkonstövning

Skapa en rumstavla som ger tips på hur vi ska agera när nån blir illa behandlad. Hela klassen skapar en rumstavla tillsammans som ger tips på hur vi ska agera när nån blir illa behandlad.

Tidsåtgång: 1–2 lektioner

Länk till övningen

Kära Livia,

Bildikon: skrivövning

I den här övningen skriver vi ett brev till Livia för att försöka ge henne hopp i koncentrationslägret.

Tidsåtgång: 1 lektion

Ni behöver: Möjlighet att se på Livias berättelse

Länk till övningen

Våga ta en personlig risk för någon annan

En övning som som tränar eleverna att stå upp för någon annan. Genom övningen tränas även samarbete, strategiskt tänkande i grupp och hjälpsamhet.

Tidsåtgång: 10–20 minuter

Ni behöver: varsin stol

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Rättigheter och ansvar

Illustration av ett arbetsblad till övningen.

I övningen får eleven ensamt eller i grupp kan fundera kring det ANSVAR som krävs för att hålla RÄTTIGHETER vid liv. Tillsammans skapar klassen sedan en plansch kring temat.

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Ni behöver: planschpapper

Länk till övningen

Lika eller olika – alla har vi samma rättigheter

Övningen öppnar upp för samtal kring normer, alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Tidsåtgång: 15–30 minuter

Länk till övningen

Materialet är framtaget av Wasa Teater


Insändare eller brev

Eleverna tränar sin empatiska förmåga genom att skriva en text som stöttar en utsatt person.

Tidsåtgång: 1–2 lektioner

Ni behöver: Skrivhäfte, penna eller ett ordbehandlingsprogram.

Länk till övningen

Rita en superhjälteserie

Eleverna tränar på att reagera på hatprat genom att rita en seriestrip med en superhjälte.

Tidsåtgång: 2 lektioner

Ni behöver: Ritpapper, färgläggningspennor

Länk till övningen

Träd för mänskliga rättigheter

Vilka mänskliga rättigheter kränktes i Rosa Parks fall? Skapa ett träd eller kollage av de bestämmelser/artiklar som förbjuder diskriminering.

Tidsåtgång: 1–3 lektioner

Länk till övningen

Dramatisera hatprat

Eleverna får sättas sig in i en situation där en person blir illa behandlad.

Tidsåtgång: 1 lektioner

Länk till övningen

Minna Canth

Den finländska feminismens moder

Den 19 mars firas Minna Canth-dagen, jämställdhetsdagen. Canth är vår historias superkvinna. Ensamstående mor åt sju barn, affärskvinna, författare, journalist och samhällsdebattör som lyfte fram de förtrycktas ställning och kämpade för jämställdhet. Hon kallas även för finländska feminismens moder. Canth tillsammans med författaren Tove Jansson är de enda finländska kvinnorna som har en egen flaggdag.

Till materialet
Dekoration